Programy realizowane w szkole w roku szkolnym 2021/2022

  1. 1. „Bieg po zdrowie”

VI edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” skierowana jest do dzieci w wieku 9-10 lat (IV klasa) oraz ich rodziców i opiekunów. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Koordynator: p. Dorota Tarkowska

  1. 2. „Trzymaj Formę!”

Ogólnopolski Program Edukacyjny adresowany do uczniów klas V, VII, VIII. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Więcej informacji o programie na stronie https://www.trzymajforme.pl.

Dodatkową planowana inicjatywą promującą zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej realizowaną w ramach programu „Trzymaj Formę!” jest XI edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Koordynator: p. Dorota Tarkowska

  1. 3. „Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie. Celem programu jest przeciwdziałanie spadkowi spożycia świeżych owoców i warzyw oraz przetworów mlecznych, szczególnie wśród dzieci. Jest to związane z coraz powszechniejszym występowaniem otyłości wśród dzieci wywołanej niewłaściwymi nawykami żywieniowymi, polegającymi na preferowaniu wysoko przetworzonych środków spożywczych o dużej zawartości cukru, soli, tłuszczów oraz dodatków do żywności. Grupą docelową programu objęte są dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych. Realizację programu nadzoruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który m.in. zatwierdza dostawców produktów dla szkół, a także zajmuje się ich rozliczaniem.

Koordynator: p. Grażyna Wróblewska

  1. 4. Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

Program adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. Może być realizowany przez wychowawców klas, biologów, pielęgniarki szkolne lub pedagogów szkolnych. Program przeznaczony jest na 1 jednostkę lekcyjną na oddział klasowy, którą należy zrealizować do 1 kwietnia 2022 roku. W edycji 2021/2022 przygotowane zostały dla szkół wszelkie materiały niezbędne do zrealizowania zajęć z uczniami na temat czerniaka oraz metod skutecznej profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Celem programu jest uświadomienie młodzieży niewłaściwych zachowań: nadmiernego korzystania ze słońca bez właściwej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym oraz nieodpowiedzialnego opalania się w solarium. Program powstał z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA).

Koordynator: p. Elżbieta Suszczyńska