Programy realizowane w szkole w roku szkolnym 2023/2024

1. „Bieg po zdrowie”

VI edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” skierowana jest do dzieci w wieku 9-10 lat (IV klasa) oraz ich rodziców i opiekunów. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Koordynator: p. Dorota Tarkowska

2. „Trzymaj Formę!”

Ogólnopolski Program Edukacyjny adresowany do uczniów klas V, VI, VII. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Więcej informacji o programie na stronie https://www.trzymajforme.pl.

Dodatkową planowaną inicjatywą promującą zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej realizowaną
w ramach programu „Trzymaj Formę!” jest kolejna edycja
Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” Regulamin konkursu zostanie przesłany e-mailem do szkół oraz będzie zamieszczony na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl

Koordynator: p. Dorota Tarkowska

3. „Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie. Celem programu jest przeciwdziałanie spadkowi spożycia świeżych owoców i warzyw oraz przetworów mlecznych, szczególnie wśród dzieci. Jest to związane z coraz powszechniejszym występowaniem otyłości wśród dzieci wywołanej niewłaściwymi nawykami żywieniowymi, polegającymi na preferowaniu wysoko przetworzonych środków spożywczych o dużej zawartości cukru, soli, tłuszczów oraz dodatków do żywności. Grupą docelową programu objęte są dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych. Realizację programu nadzoruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który m.in. zatwierdza dostawców produktów dla szkół, a także zajmuje się ich rozliczaniem.

Koordynator: p. Elżbieta Kijuk

4. Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu, otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz Dyplom dla ucznia.

Koordynator: p. Maria Mikołajczak, p. Alicja Sołoducha