SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2023/2024

KLASA

NAZWISKO I IMIĘ/PEŁNIONA FUNKCJA

POCZET SZTANDAROWY

OPIEKUNOWIE

IV

1. Semeniuk Szymon

2. Szelest Jan

 

Skład I.

1. Grom Weronika

2. Bandzerewicz Piotr

3. Semeniuk Natalia

 

Skład II.

1. Józefczuk Maria

2. Maksymiuk Szymon

3. Nowik Amelia

 

1. Markowska Izabela

2. Tarkowska Dorota

3. Wołosiuk Anna

V

1. Kuśmierczyk Kacper

2. Mularska Zuzanna

3. Zbaracki Marcel

VI

  1. Józefczuk Maria

  2. Nowik Amelia

  3. Wysokińska Karolina

  4. Zientara Wiktoria

VII

  1. Bandzerewicz Piotr

  2. Grom Weronika

3. Kurkowiak Gabriela –

z-ca przewodniczącego SU

4. Laszewski Mateusz

5. Maksymiuk Szymon

6. Niczyporuk Michał- przewodniczący SU

7. Semeniuk Natalia

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYNSKIEGO W MAŁASZEWICZACH

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

Założenia:

 

Planu pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny i harmonogram uroczystości szkolnych realizowanych w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków Samorządu Uczniowskiego. Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez.

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
2. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podejmowane samodzielnie zadania.

3. Tworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
4. Integracja wszystkich uczniów.
5. Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków.
6. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.
7. Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo.
8. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
9. Zapobieganie przemocy i agresji.
10. Organizowanie aktywnych form wypoczynku.
11. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
12. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne:

 

1. Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły.

2. Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.

3. Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

 

WRZESIEŃ

 

1. Uroczyste rozpoczęcie Roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.

2. Wykonanie gazetki Witaj szkoło!

3. Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem Samorządu.

4. Kampania wyborcza i wybory władz do Samorządu Uczniowskiego.

 

5. Opracowanie harmonogramu dni wolnych, uroczystości szkolnych i konkursów w roku szkolnym 2022/2023.

6. Wybory Rzecznika Praw Ucznia.

7. Dzień Kropki.

8. Opracowanie Regulaminu zachowania się uczniów na przerwach –powołanie Straży Uczniowskiej.

9. Europejski Dzień Języków Obcych- przygotowanie gazetki na holu.

10. Dzień Chłopaka – dyskoteka szkolna (życzenia i upominki dla wszystkich chłopców) – Dzień Muszki i Krawata.

11. Wznowienie zbiórki baterii i plastikowych nakrętek.

 

PAŹDZIERNIK

 

1. Opracowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.

2. Aktualizacja strony internetowej Samorządu Uczniowskiego.

3. Dzień Edukacji Narodowej – składanie życzeń nauczycielom i innym pracownikom szkoły, dekoracja na szkolnym holu.

4. Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego, życzenia i upominki.

5. Dzień Kapcia.

 

LISTOPAD

 

1. Udział w akcji Szkoła Pamięta - palenie zniczy na grobach żołnierzy oraz zmarłych nauczycieli, czytanie opowiadania o świętach listopadowych.

2. Dzień Niepodległości- udział w gminnych uroczystościach, wykonanie gazetki okolicznościowej.

3. Dzień patrona szkoły – głośne czytanie utworów K. Makuszyńskiego.

4. Andrzejki i Katarzynki –składanie życzeń, dyskoteka, stoisko z wróżbami.

 

GRUDZIEŃ

 

1. Mikołajkowe czytanie dla klas I-III i przedszkola.

2. Zorganizowanie ,,świątecznego dnia” - każdy kto ubierze świąteczny element będzie zwolniony z pytania.

3. Boże Narodzenie: wystrój klas, udekorowanie choinki, przygotowanie gazetki świątecznej z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły.

4. Świąteczny czas – kolędy na przerwie.

 

STYCZEŃ

 

1. Dzień ciszy i spokoju - nagradzanie najgrzeczniejszych uczniów.

2. Konkurs na maskę karnawałową lub przebranie karnawałowe.

3. Bezpieczne ferie- przygotowanie gazetki tematycznej.

4. Podsumowanie pracy SU w I półroczu.

 

 

LUTY

 

1. Walentynki - ubieramy się na czerwono, odszukiwanie serduszek i rozwiązywanie zagadek.

2. Poczta walentynkowa.

3. Spotkanie z ...

 

MARZEC

 

1. Dzień Kobiet- przygotowanie życzeń i gazetki okolicznościowej, konkurs na najbardziej efektowne nakrycie głowy.

2. Dzień Wiosny – konkurs Mam talent, akcja „Przebranie niepytanie” obowiązuje kolor zielony.

3. Światowy Dzień Osób z zespołem Downa- akcja „Ubierz kolorową skarpetkę”.

 

KWIECIEŃ

 

1. Święta Wielkanocne- składanie życzeń świątecznych, kiermasz, gazetka okolicznościowa.

2. Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.

3. Zainicjowanie akcji pt. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.

 

MAJ

 

1. Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja z udziałem pocztu sztandarowego, gazetka okolicznościowa, akcja „Patriotyczna gazetka klasowa”.

2.Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się na kolorowo - Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

 

CZERWIEC

 

1. Dzień bez plecaka.

2. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

3. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023- pożegnanie klas VIII, wręczenie nagród książkowych za pracę w SU.

 

CAŁY ROK SZKOLNY

Koordynacja akcji zbierania makulatury, elektrośmieci, odzieży, nakrętek i baterii.

Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań.

Promowanie zdrowego stylu życia.

Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizacja informacji na tablicy SU.

Współpraca z Radą Rodziców, nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Organizacja ,,kolorowych i śmiesznych dni” jako integracja środowiska uczniowskiego.

Powołanie Straży uczniowskiej.

Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.

Umożliwienie czynnego udziału uczniów w spotkaniach SU.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Dorota Tarkowska
mgr Anna Wołosiuk