Aktualne akcje:

Podsumowanie przeprowadzonych akcji:

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY

W dniach 14 - 18 marca 2022 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zorganizowana została w naszej szkole zbiórka makulatury. Akcja miała na celu  zachęcenie uczniów klas I-III i IV-VIII do segregowania i zbierania surowców wtórnych oraz dbania
o nasze środowisko naturalne. W zbiórce aktywnie uczestniczyli uczniowie, rodzice
i pracownicy naszej szkoły. W sumie zebraliśmy tonę makulatury. Uczniowie, którzy przynieśli min. 5 kg  surowców wtórnych otrzymali uwagę pozytywną za wolontariat.  Zebrana makulatura trafiła do recyklingu, dzięki temu zmniejszyła się wycinka drzew, zaoszczędziliśmy wodę i prąd, a co najważniejsze ograniczyliśmy ilość wysypisk. Fundusze ze zbiórki zostaną przeznaczone na cele charytatywne oraz potrzeby Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkim uczestnikom bardzo DZIĘKUJEMY za udział w zbiórce i zachęcamy do udziału w innych akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Samorząd Uczniowski