Kultywując dawne tradycje ludowe wpisane w naszą polską kulturę, uczniowie klasy Ia,Ib  oraz II wraz z opiekunami i rodzicami,  jesień przywitali Świętem Pieczonego Ziemniaka.

Była to impreza plenerowa zorganizowana na terenie przystani myśliwskiej w Podolance.

Na miejsce imprezy dzieci dotarły autokarem,gdzie przywitało ich duże płonące ognisko przygotowane przez rodziców.

Po krótkim zapoznaniu terenu i wspólnej zabawie, zapachniały smażone na kijkach kiełbaski, a w popiele piekły się ziemniaki. Poczęstunek był wspaniałą atrakcją,dzieci zajadały się pieczonymi kiełbaskami, ziemniakami i ciasteczkami.

Inną  atrakcją imprezy były zabawy i konkurencje sportowe w terenie z dzieciństwa naszych rodziców. Ciekawą zabawą  okazała się zabawa ,,Leśne abecadło”, w której zadanie polegało na znalezieniu w lesie zwierząt, roślin lub innych przedmiotów o nazwach zaczynających się na wylosowane litery.

 

Największym zainteresowaniem i zaangażowaniem okazał się jednak marszobieg w terenie w poszukiwaniu ukrytego skarbu. Było to nielada zadanie dla tropicieli.

Wszystkie dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych zabawach, a przy tym mogły zobaczyć i podziwiać przepiękny jesienny las.

Przebywanie na świeżym powietrzu było więc doskonałą okazją do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego dzieci  i rodziców w atmosferze przepełnionej humorem i dobrą zabawą.Dzieci zadowolone i pełne wrażeń wróciły do szkoły.

Warto więc ocalić od zapomnienia tradycję Święta Pieczonego Ziemniaka,dlatego czekamy już na kolejne w przyszłym roku.

Przy wsparciu i dużym zaangażowaniu rodziców imprezę przygotowały i czuwały nad jej przebiegiem: p.Elżbieta Kijuk, p.Grażyna Wróblewska  i p. Maria Mikołajczak.