Informujemy, że od października do czerwca będzie trwała zbiórka nakrętek oraz baterii. Nakrętki zostaną przekazane chorej dziewczynce, a baterie firmie REBA.

Zachęcamy do udziału w zbiórkach.