Ramowy plan dnia świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

 

Godziny

 

Zaplanowane działania

7.15 – 8.00       

Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy według potrzeb
i zainteresowań uczniów. Przyprowadzanie uczniów autobusu szkolnego.

8.00 – 8.45      

Ciche zajęcia dowolne (krzyżówki, rebusy, kolorowanki, czytanie czasopism), przygotowywanie się do zajęć, utrwalanie wiadomości.

8.55 – 9.40      

Zajęcia plastyczno – techniczne, czytelnicze, umuzykalniające, zabawy integracyjne według zainteresowań uczniów.

9.50 – 10.35          

Zajęcia dowolne, rozmowy indywidualne, gry i zabawy stolikowe.

12.30 – 13.30        

 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, głośne i ciche czytanie książek,

Odrabianie pracy domowej, odprowadzanie uczniów do autobusu szkolnego, rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny – według zainteresowań uczniów. 

13.30 – 14.30

Zajęcia wg planu pracy świetlicy zgodne z tematem przewodnim tygodnia: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, ruchowe, językowe, drama, filmy edukacyjne, pogadanki, odrabianie zadań domowych, zabawy integracyjne według zainteresowań  uczniów, pobyt na świeżym powietrzu, gry stolikowe
 i zespołowe, odprowadzanie uczniów do autobusu  szkolnego.

14.30 – 15.45

Zajęcia czytelnicze, rozmowy indywidualne i tematyczne, odrabianie zadań domowych, zabawy integracyjne, pobyt na świeżym powietrzu, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej,  gry stolikowe i zespołowe, filmy i  bajki edukacyjne, gry i zabawy multimedialne/online/edukacyjne/rozwijające, odprowadzanie uczniów do autobusu szkolnego.


Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od potrzeb bieżących, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności dzieci.