PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 WAŻNY OD 11 WRZEŚNIA 2023 R.

 

Czas

Sala

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.15-8.00

z przyprowadzaniem

(45’)

5

7.15-8.00

E. Kijuk (45’)

 

7.15-8.00

M. Mikołajczak (45’)

7.15-8.00

A. Borowik (45’)

7.15-8.00

A. Zaręba (45’)

7.15-8.00

M. Sowa (45’)

12.30-15.45

(3g.15’)

5

12.30-15.45

M. Sowa (3g.15’)

12.30-15.45

A. Borowik (3g.15’)

12.30-12.45

A. Borowik (15’)

12.45-13.30

M. Sowa (45’)

13.30-15.45

A. Borowik (2g.15’)

12.30-15.45

M. Sowa (3g.15’)

12.30-15.45

A. Borowik (3g.15’)

12.30-13.15

z odprowadzaniem na 13.10

(45’)

1

12.30-13.15

E. Kijuk (45’)

12.30-13.15

M. Sowa (45’)

12.30-13.15

M. Mikołajczak (45’)

12.30-13.15

A. Borowik (45’)

12.30-13.15

G. Wróblewska (45’)

13.30-14.45

z odprowadzaniem na 14.35

(1g.15’)

1

13.30-14.45

A. Borowik (1g.15’)

13.30-14.15

A. Zaręba (45’)

14.15-14.45

J. Szkodzińska (30’)

13.30-14.30

J. Szkodzińska (1g.)

14.30-14.45

M. Sowa (15’)

13.30-14.45

A. Borowik (1g.15’)

13.30-14.30

G. Wróblewska (1g.)

14.30-14.45

J. Szkodzińska (15’)