Dyrektor Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego

w Małaszewiczach

 mgr Katarzyna Krawczyk

Wicedyrektor

mgr Elżbieta Brodacka

 

 

NAUCZYCIELE: 

Język polski:

mgr Małgorzata Patrejko

mgr Ilona Wysokińska

Język angielski: 

mgr Diana Walo

mgr Jowita Moroz

Język rosyjski:

mgr Anna Wołosiuk

Przyroda - mgr Anna Borowik 

Biologia mgr Anna Borowik

Chemiamgr Anna Borowik

Geografia - mgr Małgorzata Sowa

Fizykamgr Marta Winiarek-Pomorska

Matematyka:

mgr Elżbieta Brodacka

mgr Agnieszka Zaręba

Informatyka - mgr inż. Ewa Stawska 

Plastyka - mgr inż. Ewa Stawska
Technika- mgr inż. Ewa Stawska

Muzyka - mgr inż. Ewa Stawska

Wychowanie fizyczne:

mgr Dorota Tarkowska 

Historia:

mgr Małgorzata Sowa

Wiedza o społeczeństwie – mgr Małgorzata Sowa

Edukacja dla bezpieczeństwamgr Tomasz Kuć

Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Małgorzata Sowa

Religia:

mgr Justyna Szkodzińska

Nauczyciel biblioteki mgr Danuta Płotnicka

Klasa I – mgr Grażyna Wróblewska

Klasa II  - mgr Maria Mikołajczak

Klasa III  – mgr Alicja Sołoducha

 

Psychologmgr Agnieszka Łukaszuk

Pedagog specjalny - mgr Elżbieta Suszczyńska

Logopeda:

mgr Anna Wołosiuk

Doradca zawodowy - mgr Monika Chwesiuk

 

Nauczyciele świetlicy:

 

mgr Anna Borowik

mgr Alicja Sołoducha

mgr Maria Mikołajczak

mgr Elżbieta Suszczyńska

mgr Grażyna Wróblewska   

 

PERSONEL OBSŁUGI:

Barbara Ośko: st. woźna

Małgorzata Sapiecha: woźna

Bożena Gromada: woźna      

Małgorzata Wawryszuk: sekretarz