Dyrektor Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego

w Małaszewiczach

 mgr Katarzyna Krawczyk

Wicedyrektor

mgr Elżbieta Brodacka

 

 

NAUCZYCIELE: 

Język polski:

mgr Małgorzata Patrejko

mgr Ilona Wysokińska

Język angielski: 

mgr Bernard Wrzaszcz-Tkaczyk

mgr Jowita Moroz

Język rosyjski:

mgr Anna Wołosiuk

mgr Justyna Szydło

Przyroda - mgr Anna Borowik 

Biologia mgr Anna Borowik

Chemiamgr Anna Borowik

Geografia - mgr Małgorzata Sowa

Fizykamgr Marta Winiarek-Pomorska

Matematyka:

mgr Elżbieta Brodacka

mgr Agnieszka Zaręba

Informatyka - mgr inż. Ewa Stawska 

Plastyka - mgr inż. Ewa Stawska
Technika- mgr inż. Ewa Stawska

Muzyka - mgr Andrzej Maziejuk

Wychowanie fizyczne:

mgr Dorota Tarkowska 

mgr Tomasz Kuć

Historia:

mgr Małgorzata Sowa

mgr Maria Mikołajczak

Wiedza o społeczeństwie – mgr Małgorzata Sowa

Edukacja dla bezpieczeństwamgr Tomasz Kuć

Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Małgorzata Sowa

Religia:

mgr Justyna Szkodzińska

mgr Andrzej Wolanin 

Nauczyciel biblioteki mgr Danuta Płotnicka

Klasa I – mgr Alicja Sołoducha

Klasa II a - mgr Maria Mikołajczak

Klasa II b - mgr Grażyna Wróblewska

Klasa IIImgr Elżbieta Kijuk

Psychologmgr Bogumiła Fedoruk

Pedagog - mgr Elżbieta Suszczyńska

Logopeda:

 mgr Marzena Korzeniewska

mgr Anna Wołosiuk

Doradca zawodowy - mgr Monika Chwesiuk

Nauczyciel wspomagający:

mgr Agnieszka Gdula

mgr Elżbieta Suszczyńska

Nauczyciele świetlicy:

mgr Anna Borowik

mgr Elżbieta Kijuk

mgr Andrzej Maziejuk

mgr Maria Mikołajczak  

mgr Jowita Moroz

mgr Alicja Sołoducha

mgr Ewa Stawska

mgr Justyna Szkodzińska

mgr Grażyna Wróblewska   

 

PERSONEL OBSŁUGI:

Barbara Ośko- st. woźna

Janina Koniuszewska-  woźna

Bożena Gromada - woźna      

Małgorzata Wawryszuk- sekretarz