Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca: Anna Borowińska - Komor

Zastępca: Edyta Łozak

Skarbnik: Małgorzata Prokopiuk

Komisja rewizyjna: Małgorzata Duda, Beata Lewczuk, Aneta Rydz

Protokolant: Joanna Kaliszuk

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego

w Małaszewiczach

 informuje, że wysokość składki w roku szkolnym 2023/2024

wynosi 40 zł i zwraca się z prośbą o dokonanie wpłaty do 15 listopada br.

 Wpłaty można dokonać na konto RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej w Małaszewiczach:

Bank Spółdzielczy Biała Podlaska: 31 8025 0007 0091 3010 2000 0010