RADA RODZICÓW

 

Przewodniczący- Grzegorz Kurkowiak
 
Zastępca przewodniczącego - Ewa Denesiuk, Aneta Rydz
 
Skarbnik - Joanna Babkiewicz

 

 

1