SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodnicząca: Edyta Łozak

Zastępca: Dorota Trajewska

Skarbnik: Małgorzata Prokopiuk

Komisja rewizyjna: Tomasz Bebko, Joanna Chuda, Arkadiusz Zbaracki

Protokolant: Katarzyna Lewczuk

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół im.Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach

 Informuje, że wysokość składki na Komitet rodzicielski w roku szkolnym 2022/2023

  • I rata 30 zł   do 15 listopada 2022r.
  • II rata – 30 zł  do  15 lutego 2022r. (w zależności czy odbędzie się choinka)

Proszę nie wpłacać całości.

 Pierwsze dziecko 30 zł, drugie 25 zł, kolejne 20 zł

Wpłaty można dokonać na konto RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej w Małaszewiczach:

Bank Spółdzielczy Biała Podlaska: 31 8025 0007 0091 3010 2000 0010   

(do wychowawcy klasy albo w sekretariacie szkolnym)