TERMINARZ SPOTKAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

ORAZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI DLA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

Rada klasyfikacyjna za I semestr                                          22.01.2018r.

Rada podsumowująca I semestr                                      __13.02.2018r.

Rada klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego   18.06.2018r.

Podsumowująca rok szkolny                                                 02.07.2018r.

 

 

 

TERMINY WYSTAWIENIA OCEN

 

Propozycje za I semestr                                                       __22.12.2017r.

Oceny za I semestr                                                               ___19.01.2018r.

Zagrożenia na II semestr                                                      _18.05.2018r.

Oceny za II semestr                                                             ___15.06.2018r.

 

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

 

Zebrania organizacyjno- informacyjne                            _25.09.2017r.

Konsultacje                                                                       _____07.11.2017r.

Konsultacje – pedagogizacja rodziców                       ___12.12.2017r.

Zebrania po zakończeniu I semestru                                _24.01.2018r.

Konsultacje – dzień z profilaktyką                                    _21.03.2018r.

Zebrania śródokresowe- Dzień Rodziny                             23.05.2018r.

 

Inne terminy zebrań do ustalenia wychowawcy z rodzicami