Uchwałą 3/2017/18

z dnia 09 października 2017 roku

 

 

została ustalona wysokość składki na rzecz Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej w roku 2017/2018 w wysokości:

 

1.    Na I dziecko w szkole 50 PLN/ rok szkolny

2.    Na II dziecko w szkole 50 PLN/ rok szkolny

3.    Na III i kolejne dziecko w szkole 30 PLN/rok szkolny

 

 

Wpłaty można dokonywać na nr konta:

 

17 1240 1141 1111 0010 0073 0610

 

I rata- 30 zł do 15 listopada 2017 r.

II rata - 20 zł do 15 lutego 2018 r.