Przyjmowanie skarg i wniosków:

Zastępca dyrektora:   mgr Elżbieta Brodacka

 

 

piątek 8.30 – 13.00