Godziny pracy pedagoga szkolnego i specjalnego

mgr Elżbieta Suszczyńska

Poniedziałek  

8.40 – 12.30

9.20 – 10.20 (konsultacja dla rodziców)

Wtorek  

8.00 – 9.50

10.35 – 11.35 (konsultacja dla rodziców)

11.35 – 12.30

Środa  

8.00 – 12.30 

Piątek  

8.00 – 12.30