W czwartek, 20 listopada po raz pierwszy obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. To również 25 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Pamiętajmy prawach najmłodszych nie tylko od święta.

      W tym wyjątkowym dniu chcemy zwrócić uwagę, że Konwencja o Prawach Dziecka jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem — zbiorem praw człowieka. O tym, że dziecko to człowiek, a jego prawa są szczególną kategorią praw człowieka, przekonywał już Janusz Korczak. To jego myśl pedagogiczna stanowiła fundament dla stworzenia najważniejszego dokumentu określającego i chroniącego prawa dzieci — podkreślał Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.


Sejm ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka na wniosek rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. To dzień, podczas którego zwracamy uwagę na dzieci, na przysługujące im prawa. Muszą mieć świadomość, że ich prawa są ważne, muszą je znać i muszą być przestrzegane. W naszej szkole uczniowie również zostali uświadomieni o przysługujących im prawach na zajęciach z pedagogiem, oraz zajęciach dodatkowych „Szkoła po szkole”.