W tegorocznej 13. edycji Wojewódzkiego Konkursu „Polonista Roku 2021” , organizowanej pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, przy współudziale UMCS-u w Lublinie, sprawującego opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem, wzięło udział 143 uczniów z 24 szkół.

Naszą szkołę reprezentowało ośmiu uczniów: trzech w kategorii klas III-IV i pięciu w kategorii klas V-VI.

Wojewódzka Komisja Konkursowa do etapu finałowego zakwalifikowała 97 prac konkursowych. W kategorii klas III-IV wyłoniono dziewięciu laureatów, natomiast w grupie klas V-VI szesnastu. Zaszczytny TYTUŁ LAUREATA zdobył MISTRZ PIÓRA – Krystian Jarmoluk, uczeń klasy czwartej (opiekun merytoryczny: p. Małgorzata Patrejko), z czego jesteśmy bardzo dumni.

Bardzo serdecznie gratulujemy Krystianowi i nauczycielowi przygotowującemu!

 

Bardzo wysokie lokaty w konkursie uzyskały uczennice klasy trzeciej: Maria Józefczuk, której zabrakło jednego punktu, aby znaleźć się w gronie laureatów (18pkt/20) i Karolina Wysokińska (17pkt/20), przygotowywane przez p. Elżbietę Kijuk.

Dziękujemy również za wkład pracy i zaangażowanie pozostałym uczestnikom konkursu – uczennicom klas szóstych: Ewie Małachowicz, Karolinie Ozon, Karolinie Chochowskiej, Paulinie Rubach, Urszuli Kuśmierczyk, nad którymi opiekę merytoryczną sprawowała p. Ilona Wysokińska.

Życzymy powodzenia za rok, w kolejnej edycji konkursu!