Od wtorku, 4 maja br. do szkoły, w ścisłym reżimie sanitarnym, wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Uczniowie klas IV-VIII nadal uczą się zdalnie do 16 maja br.

W kolejnych tygodniach, stopniowo starsi uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym:

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole i co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie w ścisłym reżimie sanitarnym uczą się już stacjonarnie w szkołach.

Szczegółowe informacje będą na bieżąco przekazywane przez wychowawców klas poprzez dziennik elektroniczny.