28 kwietnia 2021roku pięcioro pasjonatów historii  z Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach znalazło się w grupie  291 uczniów z całej Polski, którzy zmierzyli się z  testem w ramach  Ogólnopolskiego  Konkursu  Początki Państwa Polskiego. Udział uczniów w Konkursie został sfinansowany przez Radę Rodziców.

Konkurs miał na  celu poszerzanie wiedzy o początkach chrześcijaństwa i państwa polskiego. Został przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych na dwóch  poziomach : 1 (kl. IV-VI) i  2 (kl. VII-VIII ).Każdy test składał się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi, z których co najmniej jeden był prawidłowy. Ocenie podlegała każda odpowiedź (od Ado D), za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał +1 punkt, a za błędnie zaznaczoną –1 punkt.

Z wysokim poziomem  trudności zadań konkursowych  na poziomie I zmierzyli się uczniowie  z klasy IV.

Michał Niczyporuk

 Weronika Grom

Krystian Jarmoluk

Gabriela Kurkowiak

Na poziomie II do testu przystąpiła z klasy VIIIb Zuzanna Borowik

Pomimo, że poziom zadań testowych był bardzo wysoki nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze.

Najwyżej w swoich kategoriach uplasowali się :

Michał Niczyporuk

Weronika Grom

 Zuzanna Borowik

Gratulacje za odwagę i osiągnięte wyniki!!!