Dnia 10 listopada w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiegow Małaszewiczach odbyła się uroczysta akademia z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Akademia przede wszystkim miała przypomnieć ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. M. Mikołajczak i p. R.  Barszczewskiego. Pięknie recytowane wiersze, śpiewane pieśni patriotyczne, scenka ,,Strajk dzieci we Wrześni 1901 r.” wprowadziły  uczniów w atmosferę wydarzeń poprzedzających dzień 11 listopada 1918 r. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Przypomniano daty rozbiorów, powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Montaż słowno-muzyczny uświetniła piękna jesienna sceneria z szeregiem krzyży. Dzień  ten był dla nas lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.

                                                            M.Mikołajczak