„Każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.

Jan Paweł II

Wiele tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej wykonuje heroiczną pracę, broni naszej wschodniej granicy, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych narodziła się inicjatywa wspierająca służby mundurowe pod hasłem: „Murem za polskim mundurem”.

Nasi uczniowie włączyli się do tej szczytnej ogólnopolskiej akcji poprzez wykonanie prac plastycznych – kartek z wyrazami symbolicznego wsparcia, wdzięczności i podziękowania za pełnioną służbę. Takie słowa są bardzo cenne i stanowią ogromne wsparcie dla funkcjonariuszy zaangażowanych w wykonywanie tak ważnych zadań.

„Dziękujemy za Waszą Służbę! Jesteśmy z Wami!”