Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach informuje, że wysokość składki w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

30 zł (I rata) - do 15 listopada 2021r.

Pierwsze dziecko 30 zł, drugie 25 zł, kolejne - 20 zł.

 

20 zł (II rata) -   do 15 lutego 2021r. –  w zależności od tego, czy odbędzie się choinka.

 

Prosimy nie wpłacać całości!

 

Wpłaty można dokonać  na konto RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej w Małaszewiczach:

31 8025 007 0091 3010 2000 0010

Bank Spółdzielczy Biała Podlaska 

(do wychowawcy klasy albo w sekretariacie) .