Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w sekretariacie.