Już po raz czwarty nasza szkoła wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”. Podobnie jak w latach ubiegłych cała społeczność wraz z dyrektorem
i wicedyrektorem podjęła działania upamiętniające ważne wydarzenia oraz postaci historyczne związane z naszym regionem. W ramach akcji Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę „Pamiętamy o Was!”, na której zamieścił imiona i nazwiska zmarłych nauczycieli uczących w naszej szkole. Pani dyrektor K. Krawczyk i wicedyrektor E. Brodacka, delegacja SU, uczniowie kl. I, III, IV b, V i VIII a z wychowawcami i opiekunami odwiedzili miejscowy cmentarz, gdzie zapalili znicze na grobach zmarłych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Młodzież nie zapomniała o bezimiennych mogiłach położonych na terenie Małaszewicz, uporządkowała je i zapaliła symboliczny znicz. Pani M. Sowa wraz ze swoimi wychowankami przygotowała gazetkę upamiętniającą ppor. Rudolfa Teodora Frosztęga- konstruktora zatrudnionego przy budowie portu lotniczego w Małaszewiczach
, który został zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy w kwietniu 1940 r. oraz zapaliła znicz pod Dębem Pamięci ofiar katyńskich. Klasa II wraz z opiekunami p. M. Mikołajczak i D. Płotnicką wybrała się na wycieczkę patriotyczną do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, podczas której poznała twórczość artystyczną Bazylego Albiczuka- lokalnego artysty, malarza ogrodów i pejzaży Podlasia, który podczas II wojny światowej jako zdemobilizowany żołnierz polski znalazł się w ZSRR, gdzie pracował w sowchozie. Potem wcielono go do Armii Czerwonej, w której szeregach walczył do 1943 r. Pierwszoklasiści pod okiem wychowawczyni p. G. Wróblewskiej wykonali pracę plastyczną pt. „Jesienna zaduma” oraz klasową gazetkę „Pamiętamy!”. Uczennice kl. VI: K. Bojarska, W. Grom, G. Kurkowiak i N. Semeniuk reprezentujące społeczność uczniowską zainicjowały akcję czytelniczą dla uczniów klas I-III oraz przedszkola, której celem było przybliżenie znaczenia jesiennych świąt takich jak: 1 listopada -Wszystkich Świętych, Zaduszki czy Halloween. Dziewczęta przygotowały pytania do tekstu oraz nagrody w postaci naklejek za uważne słuchanie. Nauczyciele świetlicy wykonali ze swoimi podopiecznymi prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt listopadowych.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji Szkoła Pamięta oraz za ciekawą lekcję historii!

 A. Wołosiuk