W dniach 28.11.2022 r.-16.12.2022 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. Akcja polegała na zebraniu jak największej ilości elektrośmieci. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzymała bon
w wysokości 141 zł, który wykorzystała na zakup nagród i  materiałów biurowych. Jedynym warunkiem  uczestnictwa w zbiórce była mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

            Wspólnie zebraliśmy 939 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zbiórce wzięło udział 21 uczniów kl. I-III i 28 kl. IV-VIII. Akcję wsparli także: dyrekcja,  nauczyciele i pracownicy ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach oraz rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie i sąsiedzi naszych uczniów. Wszystkim z całego serca DZIĘKUJEMY!!! Każdy, kto przyniósł co najmniej jeden sprzęt otrzymał uwagę pozytywną za pracę na rzecz wolontariatu, zaś uczniowie, którzy przynieśli największą ilość elektrośmieci otrzymają w najbliższym czasie dyplomy i nagrody od Samorządu Uczniowskiego. Są to w;

Kl. I-III

1. Jakub Grom kl. III- 30 elektrośmieci.

2. Alan Redzik kl. I- 23 elektrośmieci.

3. Antoni Wawryszuk kl. III- 21 elektrośmieci.

Kl. IV-VIII

1. Hubert Panas kl. VI- 30 elektrośmieci.

2. Weronika Grom VI- 30 elektrośmieci.

3. Lena Budzyła  kl. IVa- 20 elektrośmieci.

            Dziękujemy za to, że dbacie o nasze środowisko! To dzięki Wam powietrze, którym oddychamy oraz woda i lasy w których żyją zwierzęta są mniej zanieczyszczone.

Zachęcamy do udziału w innych naszych akcjach!

                                                                                                          Samorząd Uczniowski