W dniach 5-12 stycznia 2023 r. Samorząd Uczniowski wzorem lat ubiegłych ogłosił na terenie naszej szkoły zbiórkę makulatury. Celem akcji było kształtowanie i promowanie właściwych postaw sprzyjających trosce o środowisko, rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan naszych lasów i ograniczenie ich wyrębu
z przeznaczeniem na produkcję papierów i wyrobów papierowych. W zbiórce wzięło udział
24 uczniów klas I-VIII. Do akcji włączyli się tradycyjnie rodzice i pracownicy Zespołu Szkół w Małaszewiczach wraz z panią dyrektor i wicedyrektor. W tym roku szkolnym zebraliśmy w sumie 1100 kg makulatury. Uczniowie, którzy przynieśli najwięcej surowców wtórnych otrzymają w najbliższym czasie pamiątkowe dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy zbiórki uwagi pozytywne. Zebrana makulatura trafi do recyklingu, dzięki temu zmniejszy się wycinka drzew, zaoszczędzimy wodę, prąd i ograniczymy ilość wysypisk. Fundusze ze zbiórki zostaną przeznaczone na cele charytatywne oraz potrzeby Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkim uczestnikom DZIĘKUJEMY za udział w zbiórce i zachęcamy do udziału w kolejnej zbiórce.

Samorząd Uczniowski

 

 

Lista uczestników akcji:

1. Gabriela Kurkowiak kl. VI- 212 kg

2. Julia Michalak kl. III -167 kg

3. Piotr Rakalski kl. IV b – 118 kg

4. Antoni Wawryszuk kl. III- 76 kg

5. Jan Szelest kl. III- 50 kg

6. Katarzyna Pucer kl. VIII a- 50 kg

7. Adam Semeniuk kl. VIII a -46 kg

8. Zofia Mroczek kl. III– 30 kg

9. Natan Piasecki kl. VIIIa- 30 kg

10. Fabian Piasecki kl. III– 30 kg

11. Krzysztof Zbaracki kl. I- 15 kg

12. Marcel Zbaracki kl. IVb – 15 kg

13. Weronika Grom kl. VI- 15 kg

14. Jakub Grom kl. III- 15 kg

15. Izabela Pomorska kl. II– 10 kg

16. Ignacy Olszanka kl. II- 10 kg

17. Hanna Moroz kl. II- 10 kg

18. Szymon Moroz kl. VIIIb- 10 kg

19. Julia Knigawka kl. IVa- 8 kg

20. Kinga Głowacka kl. III- 7 kg

21. Paweł Mularewicz kl. III- 7 kg

22. Jakub Kijuk kl. IVb- 5 kg

23. Katarzyna Bojarska kl. VI- 5 kg

24. Tobiasz Andrzejczuk kl. V- 5 kg