22 stycznia br. odbył się jubileuszowy X Powiatowy Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury w Kobylanach.

Celem Przeglądu było:

- kultywowanie tradycji świątecznych,

- podtrzymywanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek,

- popularyzowanie znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek,

- umożliwienie twórczej konfrontacji osiągnięć wykonawców,

- rozwijanie zdolności autoprezentacji.

Jury przy ocenie uczestników zwracało uwagę na: walory głosowe, własną interpretację kolęd i pastorałek, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii klas I-III Michał Pytka – uczeń klasy III zajął II miejsce.

Nagrodzeni uczestnicy Przeglądu otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy Michałowi i życzymy dalszych sukcesów!