30 listopada 2023r. w naszej szkole odbył się Koncert profilaktycznyMałej Orkiestry Dni Naszych” pod hasłem „ Emocje”.

Odbiorcami były wszystkie grupy przedszkolne oraz klasy I-III, a także uczniowie klas IV-VII.

 W czasach szalonego tempa życia, stresu, nadmiaru bodźców i pogorszenia się kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, którego efektem najczęściej jest ucieczka do świata wirtualnego, wokaliści zespołu poprzez swoje piosenki starali się pomóc dzieciom i młodzieży szkolnej w zrozumieniu tego, co mogą przeżywać w różnych stresujących sytuacjach, a także spełniać rolę muzycznej instrukcji obsługi najważniejszych emocji. Tytuły niektórych piosenek są najlepszym opisem przekazywanej merytorycznej treści edukacyjno – profilaktycznej: „Pan smutek, Pokonać gniew, Mały zazdrośnik, Wyrzuć focha, Kłamczuszek”.

Problematyka przekazywana przez wokalistów Małej Orkiestry Dni Naszych trafiała do umysłów i serc młodych ludzi. Mamy nadzieję, że ta nietypowa forma profilaktyki dała dzieciom i młodzieży szkolnej ważną lekcją podejmowania właściwych decyzji.

Pedagog szkolny