Drodzy Rodzice, 

w związku z wejściem w życie 15 lutego 2024 roku ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci, wypełniamy obowiązek wynikający z art. 22b ustawy polegający na wprowadzeniu Standardów Ochrony Małoletnich w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Wprowadzony system ochrony małoletnich przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji, gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w placówce za bezpieczeństwo małoletnich do niej uczęszczających.

Wersja skrócona