1 klasa, Podręcznik „ Poznaję Boży świat„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

2 klasa, Podręcznik „ Odkrywam królestwo Boże„ Autorzy; ks dr Mielnicki, wyd. Jedność

3 klasa, Podręcznik; Zeszyt ćwiczeń „ Poznaję Jezusa„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

4 klasa, Podręcznik ; Zeszyt ćwiczeń „ Odkrywam życie z Jezusem„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

5 klasa, Podręcznik ;Zeszyt ćwiczeń „ Szczęśliwi, którzy szukają prawdy„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

6 klasa, Podręcznik; Zeszyt ćwiczeń „ Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno„Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

7 klasa, Podręcznik; Zeszyt ćwiczeń „ Szczęśliwi, którzy czynią dobro„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

8 klasa, Podręcznik; Zeszyt ćwiczeń „ Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność