ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNY ROK SZKOLNY

21 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024. W uroczystości wzięli udział: Pan Krzysztof Iwaniuk - Wójt Gminy Terespol, Pani Justyna Kalinka– Inspektor do Spraw Oświaty w Urzędzie Gminy Terespol, Ksiądz Proboszcz Andrzej Wolanin, Pani Anna Borowińska-Komor Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani wicedyrektor Elżbieta Brodacka, wychowawcy klas, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie. 

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia nagród Wójta Gminy Terespol uczniom, którzy uzyskali najwyższe średnie w szkole – Weronice Grom z kl. VII oraz Jakubowi Grom, Janowi Szelest i Zofii Mroczek z kl. IV.

Następnie były łzy wzruszenia, kwiaty, upominki, słowa podziękowania.  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Wójt Gminy Terespol, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – pani Dorota Tarkowska, Rada Rodzicówi Samorząd Uczniowski pożegnali odchodzące na zasłużoną emeryturę nauczycielki: Panią Elżbietę Kijuk i Panią Danutę Płotnicką. W dalszej części uroczystości przedstawiono sukcesy oraz wyniki klasyfikacji uczniów kl. I-VII. Wręczono dyplomy i nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w naucei zachowaniu oraz uczniom ze stuprocentową frekwencją, a także Listy Gratulacyjne rodzicom. Doceniono również uczniów zaangażowanych w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, wzorowych czytelników, najlepszych sportowców. 54 uczniów otrzymało dyplomy „Rycerza Wolontariatu”. Wychowawcy wręczyli podziękowania rodzicom zaangażowanym w pracę na rzecz klasy i szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznego Pani Dorota Tarkowska wyraziła swoją wdzięczność czwórce rodziców za bezinteresowną pomoc w dowożeniu i organizacji zawodów sportowych. Słowa podziękowania skierowane zostały również do Pana Jarosława Kijuka, który przez cały rok szkolny wspierał placówkę w zakresie funkcjonowania urządzeń usprawniających codzienną pracę. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor, która podziękowała za kolejny wspólny rok wytężonej pracy i życzyła wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji i wielu niezapomnianych wrażeń oraz zaprosiła na spotkania z wychowawcami klas.