6 lutego uczniowie klas I – VIII uczestniczyli w apelu podsumowującym pracę dydaktyczno – wychowawczą w I półroczu. Pani dyrektor Katarzyna Krawczyk wręczyła dyplomy uczniom wyróżniającym się w nauce oraz udzieliła pochwał dyrektora wobec szkoły. Gromkimi brawami nagrodzeni zostali uczniowie, którzy wyróżnili się 100% frekwencją.

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

 Znalezione obrazy dla zapytania ferie zimowe

Zbliżający się okres ferii zimowych to przede wszystkim czas wypoczynku i zabawy. Nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dbając o bezpieczeństwo całej naszej społeczności szkolnej 29.01.2019r. odwiedzili nas przedstawiciele Straży Pożarnej, natomiast 06 lutego mieliśmy okazję gościć przedstawicieli Straży Ochrony Kolei oraz policjanta. Głównym tematem spotkań było szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci w trakcie nadchodzących ferii zimowych. Mundurowi przestrzegali uczniów i przedszkolaków przed niebezpieczeństwami, jakie mogą ich spotkać w czasie zabaw na śniegu i lodzie. Informowali, jak bardzo niebezpieczne jest zjeżdżanie na sankach w okolicach, gdzie odbywa się ruch pojazdów i przypominali, że nie należy bez nadzoru osób dorosłych brać udział w kuligach i innych zimowych zabawach. Przestrzegali przed organizowaniem kuligów za pojazdami mechanicznymi, przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Policjant przypomniał również obowiązujące przepisy ruchu drogowego, akcentując jak ważne jest ich przestrzeganie.

 Dzieci zostały poinformowane o konieczności noszenia różnego rodzaju elementów odblaskowych, które szczególnie w okresie zimowym zwiększają bezpieczeństwo pieszych na drodze. Wszyscy uczniowie zostali również obdarowani kamizelkami odblaskowymi. 

Pedagog szkolny

Elżbieta Suszczyńska

Koncerty profilaktyczne w naszej szkole

30 stycznia 2019r. w naszej szkole odbył się Koncert profilaktyczny dla dwóch grup wiekowych, przeprowadzony przez zespół muzyczny „Mała Orkiestra Dni Naszych”.

Odbiorcami I grupy były dzieci przedszkolne oraz klasy I-IV, koncert pod hasłem  „Eko – dzieci”.

II grupa wiekowa to uczniowie klas V – VIII, koncert pod hasłem
„ Trudny okres dojrzewania”.

Treści przekazywane przez wokalistów Małej Orkiestry Dni trafiały do umysłów i serc młodych ludzi. Mamy nadzieję, że ta nietypowa forma profilaktyki miała dla młodych ludzi ważną lekcją podejmowania właściwych decyzji. Wspaniali wokaliści, niezwykle przyjaźni, dla których dobro dziecka jest najważniejsze. Pouczające piosenki w ich wykonaniu objął swym patronatem Rzecznik Praw Dziecka.

Photo1.jpg

Natomiast 31.01.2019r. mieliśmy zaszczyt gościć lidera zespołu Kasy Chorych p. Jarosława Tioskowa, który współpracując ze Studiem Art  Profilaktyka z Białegostoku dał poruszający koncert pod hasłem „ Złodzieje życia”. Odbiorcami półtora - godzinnego koncertu byli uczniowie klas V – VIII. Tematyka koncertu obejmowała zagadnienia związane z różnego rodzaju używkami i związanymi z tym uzależnieniami.

Jarosław Tioskow - Gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów. Na scenie muzycznej pojawił się w drugiej połowie lat 70-tych XXwieku. Jest współzałożycielem i liderem zespołu Kasa Chorych.

Artysta przeszedł bardzo wiele w swoim życiu i potrafi w doskonały sposób przekazać publiczności swoje doświadczenia. Świadom wielu niebezpieczeństw i pokus czyhających na młodzież, zawarł głębokie przesłanie w autorskim koncercie profilaktyki uzależnień „Złodzieje Życia”.

Ten koncert to rodzaj motywacji do podejmowania dobrych decyzji, to wprowadzenie w czystą i wolną od narkotyków, alkoholu i innych używek drogę. Wiarygodność jego dzieła jest tym większa iż stanowi zapis osobistych przeżyć, tęsknot i marzeń. Tioskow nigdy nie był uzależniony. Ale jego program to dzieło traktujące o narkomanii, alkoholizmie, przemocy, pościgu za pieniędzmi, stresie i samotności.

Photo2.jpg

Pedagog szkolny

Elżbieta Suszczyńska

W ramach realizacji innowacji ,,Poznajemy zawody’’ klasa druga gościła w dniu 4 lutego 2019  pana Tomasza Semeniuka-kierownika spedycji  w Oddziale Centrum Logistycznego Firmy Adampol w Małaszewiczach.

Pan Tomek opowiadał drugoklasistom o pracy spedytora. Wyjaśnił czym jest spedycja i na czym polega. Dzieci dowiedziały się, że jest spedycja morska, kolejowa ,lotnicza i drogowa. Obejrzały ciekawą  prezentację multimedialną  o firmie Adampol.

Firma ta posiada oddziały na całym świecie, a Małaszewicze stanowią ,,Bramę na Wschód’’, to znaczy ,że przywozi się tu towary z całego świata i wysyła na wschód.

Spedytor śledzi drogę wysłanego towaru.

Dzieci bardzo uważnie słuchały informacji które przekazywał pan spedytor, zadawały różne pytania dotyczące transportu towarów i pracy pana Tomka.

Na zakończenie uczniowie zostali obdarowani długopisami i notesami  z logo firmy Adampol.

Dziękujemy panu Tomaszowi.

Małgorzata Kaliszuk

Czwartek 31 stycznia 2019 r. był w naszej szkole DNIEM CISZY I SPOKOJU, kto w tym dniu otrzymał od Pani Dyrektor, Wicedyrektor, pedagoga szkolnego, nauczyciela, wychowawcy, czy nauczyciela świetlicy odznaczenie za wzorowe zachowanie na lekcjach
i przerwach ten został nagrodzony uwagę pozytywną za wkład włożony w zmniejszenie hałasu w szkole. Zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale hałas ma bardzo zły wpływ na nasze zdrowie, ponieważ oprócz uszkodzenia słuchu powoduje rozdrażnienie, bóle brzucha, nadciśnienie tętnicze, zachwianie koncentracji, depresję, zaburzenia psychiczne, agresję oraz uczucie zmęczenia, a w skrajnych przypadkach wyczerpania. Ponadto do uczniów, którzy spędzają przerwę w hałasie nie  dociera część informacji przekazywanych przez nauczyciela, są zdekoncentrowani i rozdrażnieni. Hałas na przerwie szkolnej ma natężenie podobne do tego, które jest na koncercie rockowym. My chcemy mieć w II semestrze jak najlepsze wyniki dlatego staramy się zmniejszyć poziom hałasu w naszej szkole choćby przez udział w takich akcjach.