I Szkolny Konkurs Historyczny pt. „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni".                                                                                                  

REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

I. Organizator:

  Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

 

II . Cele konkursu:

Popularyzacja wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej.

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych – niezłomnych bojowników o niepodległość Polski.

Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2019).

Wzbogacenie wiedzy historycznej uczniów o nieznane wcześniej treści.

Promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie.

Zachęcanie uczniów do czytelnictwa i pogłębiania wiedzy oraz analizy tekstów historycznych.

 

III . Zasady Konkursu:

Organizator konkursu zaprasza do udziału uczniów w dwóch grupach wiekowych:

klasy  V-VI

klasy  VII - VIII

W klasach w dniach  4, 5,7 lutego 2019 r. zostaną przeprowadzone prezentacje sylwetek Żołnierzy Wyklętych zakończone Quizem , który pozwoli wyłonić z każdej klasy  2 osobowe  reprezentacje

 

IV . Organizacja konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy.

– I etap przeprowadzany w klasach . Jest to test składający się z pytań otwartych i zamkniętych, trwający 1 5 minut. Test zawiera 10 pytań .

- II etap międzyklasowy Jest to test składający się z pytań otwartych i zamkniętych, trwający 20  minut. Test zawiera 15 pyta

V. Termin Konkursu:

I etap - 6 lutego 2019r

II etap -8lutego 2019r

 

VI. Nagrody:

Każdy uczestnik finału otrzyma dyplom  i drobne upominki, a laureaci dodatkowo nagrody rzeczowe. Uczniowie biorący udział w konkursie i wyróżniający się wiedzą będą również premiowani oceną z historii

Podsumowanie konkursu nastąpi  1.03.2019r. Podczas wydarzenia związanego z obchodami Narodowego  Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

I szkolny konkurs plastyczny

 pt.  „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni".

 regulamin konkursu:

1. Organizator Konkursu : Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

2. Konkurs  skierowany jest do uczniów klas I - IV i zostanie przeprowadzony  w 2 kategoriach :

- klasy I - II  i  klasy  IV
3. Cel konkursu: :                                                                                                                     

- Upowszechniania wiedzy na temat działalności i losów żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.                                                                   

-  Kultywowanie wartości, ideałów i postaw jakimi cechowali się żołnierze II konspiracji z lat 1944 – 1963.                                                                           

- Kształtowanie postaw patriotycznych.

- Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca).                                              

- Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej.
- Zorganizowanie wystawy pokonkursowej.

4.Zakres prac:
- tematyka prac:  związana z losami żołnierzy wyklętych ( symboliką postaci ,  przesłaniem jakie  po nich pozostało ),

- praca wykonana powinna być w formie obrazu, plakatu, widokówki,
- technika wykonania pracy dowolna ,
- format pracy A4,  max  A3,
- prace mogą zawierać hasła związane z "Żołnierzami Wyklętymi,"
- w konkursie uczestniczą osoby indywidualne,
- prace  na konkurs muszą być wykonane samodzielnie.

5.  Każdy uczestnik dołącza zgodę rodziców/ prawnych opiekunów

6.  Prace należy dostarczyć do dnia 26 lutego 2019 r. do nauczyciela historii p. Małgorzaty Sowa

7. Komisja konkursowa dokona oceny prac. Prace zostaną ocenione pod względem  zrozumienia  tematyki , samodzielności, staranności wykonania i  pomysłowości, .

8. W  kategorii  klas I -II i klas IV  zostanie   przyznane I, II, III miejsce oraz nagrody.

9. Uczestnicy przystępujący do konkursu  wyrażają zgodę na wyeksponowanie  prac.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1.03.2019r. podczas wydarzenia  związanego    z obchodami Narodowego  Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych

 

Serdecznie zapraszamy  do udziału w konkursie !

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2018/2019 – etap szkolny

 

16 października 2018 r. (wtorek) godz. 9.00

- konkurs biologiczny

17 października 2018 r. (środa) godz. 9.00

 – konkurs matematyczny

18 października 2018 r. (czwartek) godz. 9.00

 - konkurs z języka angielskiego

 - konkurs z języka rosyjskiego

19 października 20 18 r. (piątek) godz. 9.00

 – konkurs historyczny

 

Regulamin konkursów znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie.

                                                                                                               Życzymy powodzenia !