Mając na celu troskę i bezpieczeństwo naszych uczniów, działając zgodnie z wytycznymi szkolnego Programu Profilaktyczno – Wychowawczego w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach zostały przeprowadzone następujące działania profilaktyczno – wychowawcze:

 1. 14,15,16 listopada 2018r. w przedszkolu, oraz w klasach I – VIII odbyły się  warsztaty profilaktyczne prowadzone przez trenera z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki. Tematyka zajęć była różnorodna, dopasowana do wieku odbiorców.
 • 5-6 latki, oraz 6 – latki – temat zajęć - „ Tomek i czarny kruk” – agresja i przemoc,  
 • Klasa I – II - temat zajęć „ Zakazany owoc” – uzależnienia, zdrowa żywność, 45 min.
 • Klasa IVA, IVB temat zajęć –  „Złość da ci w kość”  90 min.
 • Klasy V – VIII „Ciekawość nie zawsze się opłaca” – uzależnienia ( e-papierosy, papierosy, napoje energetyczne, alkohol, dopalacze), 90 min.

 1. 26 listopada 2018r. uczniowie klas V – VIII mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym spotkaniu pod hasłem „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek” – podczas którego niepełnosprawny sportowiec, Chorąży Polskiej Reprezentacji Paraolimpijskiej
  p. Kamil Rosiek dał doskonałą lekcję odnajdywania wiary w siebie, przy okazji uwrażliwiając na szacunek do osób niepełnosprawnych. Dzięki poruszającym świadectwom z życia pana Kamila uczniowie dowiedzieli się, jak ucieczka przed używkami może przyczynić się do realizacji własnych marzeń.

Podczas spotkania ze sportowcem poruszony został temat tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych oraz szacunku dla nich, oraz kwestie związane z agresją i przemocą.

Była to niezwykła lekcja, która z pewnością zapadła uczniom w pamięci. Uwieńczeniem spotkania były autografy rozdawane przez paraolimpijczyka.

 1. 30 stycznia 2019r. odbyły się 2 koncerty profilaktyczne dla dwóch grup wiekowych,  przeprowadzone przez zespół muzyczny „Mała Orkiestra Dni Naszych”.

Odbiorcami I grupy były dzieci przedszkolne oraz klasy I-IV, koncert pod hasłem  „Eko – dzieci”.

II grupa wiekowa to uczniowie klas V – VIII, koncert pod hasłem
„ Trudny okres dojrzewania”.

Treści przekazywane przez wokalistów Małej Orkiestry Dni trafiały do umysłów i serc młodych ludzi. Mamy nadzieję, że ta nietypowa lekcja profilaktyki miała dla młodych ludzi ważną lekcją podejmowania właściwych decyzji. Wspaniali wokaliści, niezwykle przyjaźni, dla których dobro dziecka jest najważniejsze. Warty podkreślenia jest fakt, iż piosenki w ich wykonaniu objął swym patronatem Rzecznik Praw Dziecka.  

 1. 31.01.2019r. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć lidera zespołu Kasy Chorych
  p. Jarosława Tioskowa, który współpracując ze Studiem Art  Profilaktyka z Białegostoku dał poruszający koncert pod hasłem „ Złodzieje życia”. Odbiorcami półtora - godzinnego koncertu byli uczniowie klas V – VIII. Tematyka koncertu obejmowała zagadnienia związane z różnego rodzaju używkami i związanymi z tym uzależnieniami.
 2. Dbając o bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej współpracujemy ponadto
  z Komisariatem Policji w Terespolu, Strażą Pożarną oraz Strażą Ochrony Kolei. Dzielnicowy p. aspirant szt. Janusz Drygulski przeprowadza niezwykle pouczające pogadanki profilaktyczne zarówno z najmłodszymi przedszkolakami, jak i starszą młodzieżą.
 • We wrześniu tematem spotkania z policjantem było przypomnienie i utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w domu. Pan policjant przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię, wspomniał o posiadaniu przez każde dziecko odblasków, a najlepiej kamizelek odblaskowych. Wytłumaczył,  jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia.
 • W lutym priorytetowym tematem były „ Bezpieczne Ferie Zimowe”. Cała społeczność uczniowska miała okazję uczestniczyć w  spotkaniu profilaktycznym z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przedstawicielami Straży Ochrony Kolei i policjantem.  Głównym tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci
  w trakcie nadchodzących ferii zimowych. Mundurowi przestrzegali uczniów
  i przedszkolaków przed niebezpieczeństwami, jakie mogą ich spotkać w czasie zabaw na śniegu i lodzie. Informowali, jak bardzo niebezpieczne jest zjeżdżanie na sankach w okolicach, gdzie odbywa się ruch pojazdów i przypominali, że nie należy bez nadzoru osób dorosłych brać udział w kuligach i innych zimowych zabawach.   Przestrzegali przed organizowaniem kuligów za pojazdami mechanicznymi, przed wchodzeniem za zamarznięte zbiorniki wodne. Policjant przypomniał również obowiązujące przepisy ruchu drogowego, akcentując jak ważne jest ich przestrzeganie.

       Dzieci zostały poinformowane o konieczności noszenia na odzieży różnego rodzaju elementów odblaskowych, które szczególnie w okresie zimowym zwiększają bezpieczeństwo pieszych na drodze. Wszyscy uczniowie zostali również obdarowani kamizelkami odblaskowymi.  

 • Jak corocznie - przed wakacjami uczulamy naszych uczniów o dbanie o swoje bezpieczeństwo podczas letniego, wakacyjnego wypoczynku. 14. 06.2019r. odbyło się spotkanie z policjantem, w trakcie którego cała społeczność uczniowska oraz grupy przedszkolne dowiedziała się, jak bezpiecznie zachowywać się podczas nadchodzących wakacji. Prowadzący ostrzegł przed zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać. Funkcjonariusz policji przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się  po drodze, omówił jak zachować się, gdy zaczepi je obca osoba. Przypomniał dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i na podwórku,  przestrzegał również uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, organizowaniem zabaw
  w niebezpiecznych miejscach. Informował o sposobach zachowania
  i wzywania pomocy w przypadku nagłych zdarzeń. Uczniowie uważnie słuchali i miejmy nadzieję, że skorzystają z cennych wskazówek oraz przestróg . Życzymy aby ich wypoczynek wakacyjny był słoneczny, radosny a przede wszystkim bezpieczny.

 1. OD 08 do 11 kwietnia 2019r. w naszej szkole obchodzony był TYDZIEŃ
  z PROFILAKTYKĄ, w którym uczestniczyli zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele.  

Gość specjalny Pani Barbara Paliga – trenerka i pedagog z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki przeprowadziła szereg pouczających i dających do myślenia warsztatów o charakterze profilaktycznym w każdej grupie wiekowej, oraz niezwykle pouczający wykład dla rodziców i nauczycieli. Tematyka zajęć była różnorodna, dopasowana do wieku odbiorców.

Starsze grupy przedszkolne tj. 5-latki, 6-latki oraz uczniowie klasy II dowiedziały się w jaki sposób można bez problemowo rozwiązać każdy powstały konflikt poprzez warsztaty pod hasłem „ Przyjazna zabawa, to dobra zabawa”. Uczniowie klasy I, uczestnicząc w warsztacie pod hasłem „ Silna mała mróweczka” nauczyły się samooceny, pewności siebie, oraz tolerancji do osób słabszych.

Zakresem tematycznym prowadzonych przez p. B. Paligę 90 – minutowych warsztatów dla klas IV, było poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem.

Klasy V, VI, VII, oraz VIII – uczestniczyły w 135 - minutowym programie warsztatowym
„ DEBATA” rekomendowanym przez PARPA (PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH), mającym na celu uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z korzystania ze środków psychoaktywnych, oraz opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. Z relacji uczestników warsztatów śmiało można stwierdzić, że były to niezwykle pouczające lekcje.

W ostatnim dniu „Tygodnia z profilaktyką”, mając na celu podnoszenie kompetencji pedagogicznych, zarówno rodzice, jak i całe grono pedagogiczne uczestniczyło w wykładzie wygłoszonym przez p. Barbarę Paliga na temat dopalaczy i środków psychoaktywnych. Pani Basia w jasnym i przejrzystym przekazie uświadomiła wszystkich zgromadzonych, jak niebezpiecznym i groźnym dla zdrowia i życia naszych dzieci, uczniów są wszelkiego rodzaju środki psychoaktywne i jak wielkie żniwo w postaci śmierci i trwałych uszkodzeń mózgu zbiera zażycie nawet jednorazowo – DOPALACZY.

Serdecznie dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Terespolu za pomoc w organizacji i sfinansowanie warsztatów.

Pedagog szkolny

Elżbieta Suszczyńska