22 maja 2019 r. zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych w naszej szkole odbył się „MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI  ROSYJSKIEJ I ANGIELSKIEJ”. To niezwykłe wydarzenie miało na celu:

  • propagowanie języka angielskiego i rosyjskiego poprzez piosenkę,
  • zapoznanie z dorobkiem twórców angielskiej i rosyjskiej sceny muzycznej,
  • motywowanie do popularyzacji języka angielskiego i rosyjskiego i angielskiej i rosyjskiej kultury,
  • stworzenie możliwości pogłębiania zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności językowych i artystycznych dzieci,
  • kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów ich kultury
    i języka.

17 maja 2019 r. uczniowie klasy VA wraz z wychowawczynią p. A. Wołosiuk i tatą O. Dobrolińskiej wybrali się na wcześniej planowaną wycieczkę do Brześcia na Białorusi. Wraz z nimi pojechali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach  i ZS. im. Orła Białego w Kobylanach. Pod czujnym okiem nauczycieli języka rosyjskiego p. E. Ciuchaj, p. E. Gójskiej i p. A. Wołosiuk oraz rodziców (opiekunów) uczniowie zwiedzili: siedzibę Dziadka Mroza i Muzeum Przyrody Puszczy Białowieskiej w Kamieniukach, Muzeum Techniki Kolejowej w Brześciu oraz Twierdzę Brześć.

W piątek 17 maja drugoklasiści udali się na wycieczkę autokarową. Przed godziną 9.00 dojechaliśmy do Teatru Lalki w Białymstoku gdzie  zobaczyliśmy bardzo ciekawe przedstawienie ,,O rycerzu bez konia”. Potem udaliśmy się do Piwnicy Lalek. Mieliśmy okazje podziwiać lalki  wykonane różnymi  stylami  i z różnych epok , różnych wielkości. Dowiedzieliśmy się  na czym polega praca aktora, scenografa i artystów którzy wykonują kukiełki. W piwnicy lalek panował niezwykły klimat i nastrój.

Po spektaklu i wizycie wśród niezwykłych postaci lalek i scenografii teatralnych pojechaliśmy  do Muzeum Wojska. Pan Przewodnik ciekawie opowiadał o żołnierzach, ich mundurach i sprzętach .Eksponaty muzealne bardzo zaciekawiły wszystkich.

Z muzeum udaliśmy się na obiad, a potem pojechaliśmy w dalszą drogę do Skansenu w Ciechanowcu.

Dzieci miały okazje zobaczyć ekspozycję skansenową , którą tworzą  stare, wiejskie budynki drewniane przeniesione z pogranicza Mazowsza i Podlasia. Budynki ilustrują różne typy architektury i techniki budowlanej. Ich wnętrza prezentują warunki życia różnych warstw społecznych.

W Dworku Myśliwskim oglądaliśmy ekspozycję pisanek ok. 2500 sztuk o przecudnych wzorach. Duże wrażenie wywarła wizyta w Wózkowni, gdzie oglądaliśmy powozy  z różnych epok oraz dawne maszyny rolnicze.

Wycieczka była bardzo ciekawa i dostarczyła niezapomnianych wrażeń.

     

                          Małgorzata Kaliszuk

10 maja 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Polonista Roku”. Konkurs został objęty patronatem honorowym: Kuratora Oświaty w Lublinie – Pani Teresy Misiuk, Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Pana Michała Litwiniuka, Starosty Bialskiego – Pana Mariusza Filipiuka.

Celem konkursu jest przede wszystkim inspirowanie uczniów do pogłębiania wiedzy polonistycznej, rozbudzanie ciekawości intelektualnej, inicjowanie językowych i czytelniczych umiejętności uczniów w zakresie edukacji polonistycznej oraz odkrywanie talentów polonistycznych uczniów szkół podstawowych

W  roku szkolnym 2018/2019 w akcji ,,Góra grosza” wzięły udział wszystkie klasy naszej szkoły oraz dzieci z przedszkola.

Przedszkole zebrało 95 zł 09 gr.

Uczniowie ze szkoły zebrali kwotę 293 zł 23 gr.

Razem zebrano kwotę 388 zł 32 gr.

Powyższe pieniądze zostały wysłane na rzecz fundacji ,,Towarzystwo Nasz Dom”.