„Więc naprzód, niech broń rozdziera, niech kula szyje jak nić,

trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znów żyć”

Przytoczone motto towarzyszyło konkursowi poświęconemu życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego organizatorem było Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej.

Konkurs przeprowadzony był  w trzech kategoriach: wizja plastyczna, recytacja, prezentacja multimedialna.

Konkurs realizował następujące cele:

- Popularyzację poezji K. K. Baczyńskiego.

- Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka.

- Krzewienie wśród młodzieży idei patriotyzmu, braterstwa i poświęcenia.

- Rozwijanie kreatywności, zainteresowań literackich i plastycznych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z 9 szkół powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Naszą szkołę w konkursie recytatorskim online reprezentowały uczennice klas ósmych:

  1. Zuzanna Borowik, kl. VIII b
  2. Katarzyna Sowa, kl. VIII a

Opiekunem merytorycznym była p. Małgorzata Patrejko.

Dziękujemy za udział!

 

Od wtorku, 4 maja br. do szkoły, w ścisłym reżimie sanitarnym, wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Uczniowie klas IV-VIII nadal uczą się zdalnie do 16 maja br.

W kolejnych tygodniach, stopniowo starsi uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym:

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole i co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie w ścisłym reżimie sanitarnym uczą się już stacjonarnie w szkołach.

Szczegółowe informacje będą na bieżąco przekazywane przez wychowawców klas poprzez dziennik elektroniczny.

 

,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”

                                                                  (Cyprian Kamil Norwid)

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta. Będziemy je obchodzić w szczególny sposób z powodu pandemii. Ale czy tak naprawdę wszyscy wiemy, dlaczego świętujemy? Warto przypomnieć sobie, skąd  wzięły się święta majowe. Dlaczego je świętujemy i komu je zawdzięczamy?

1 Maja obchodzi się Międzynarodowe Święto Pracy  nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Rodowód tego święta sięga XIX wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki (zrzeszenie partii socjalistycznych). Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniowi pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób.

W tegorocznej 13. edycji Wojewódzkiego Konkursu „Polonista Roku 2021” , organizowanej pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, przy współudziale UMCS-u w Lublinie, sprawującego opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem, wzięło udział 143 uczniów z 24 szkół.

Naszą szkołę reprezentowało ośmiu uczniów: trzech w kategorii klas III-IV i pięciu w kategorii klas V-VI.

Wojewódzka Komisja Konkursowa do etapu finałowego zakwalifikowała 97 prac konkursowych. W kategorii klas III-IV wyłoniono dziewięciu laureatów, natomiast w grupie klas V-VI szesnastu. Zaszczytny TYTUŁ LAUREATA zdobył MISTRZ PIÓRA – Krystian Jarmoluk, uczeń klasy czwartej (opiekun merytoryczny: p. Małgorzata Patrejko), z czego jesteśmy bardzo dumni.

Bardzo serdecznie gratulujemy Krystianowi i nauczycielowi przygotowującemu!