22 stycznia br. odbył się jubileuszowy X Powiatowy Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury w Kobylanach.

Celem Przeglądu było:

- kultywowanie tradycji świątecznych,

- podtrzymywanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek,

- popularyzowanie znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek,

- umożliwienie twórczej konfrontacji osiągnięć wykonawców,

- rozwijanie zdolności autoprezentacji.

Jury przy ocenie uczestników zwracało uwagę na: walory głosowe, własną interpretację kolęd i pastorałek, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii klas I-III Michał Pytka – uczeń klasy III zajął II miejsce.

Nagrodzeni uczestnicy Przeglądu otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy Michałowi i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Z radością informujemy, że w naszej szkole w damskich toaletach i sekretariacie zostały umieszczone różowe skrzyneczki wypełnione środkami higienicznymi dostępnymi nieodpłatnie dla każdej uczennicy.

Różowe skrzyneczki oraz ich wyposażenie zakupione zostały ze środków zgromadzonych przez Radę Rodziców.

Różowa Skrzyneczka to ogólnopolski program przeciwdziałający wykluczeniu menstruacyjnemu. Program ma na celu zapewnienie dostępności do środków higienicznych typu podpaski, tampony dla dziewczynek, które nie mają takiej możliwości, aby środki zostały zakupione przez ich rodzinę.

Z podpasek mogą również skorzystać dziewczęta, które miesiączka zaskoczyła podczas pobytu w szkole lub zapomniały zabrać z domu środków higienicznych na zmianę.

Uczennice mogą nie tylko brać środki higieniczne ze skrzyneczek, ale też uzupełniać je, jeśli mają nadmiar wspomnianych środków.

Już ponad 3000 skrzynek znalazło się w szkołach, bursach, placówkach edukacyjnych, szpitalach, kinach, bibliotekach i teatrach.

Cieszymy się, że w naszej szkole również są różowe skrzyneczki!

 

 

Samorząd Uczniowski

W dniach 5-12 stycznia 2023 r. Samorząd Uczniowski wzorem lat ubiegłych ogłosił na terenie naszej szkoły zbiórkę makulatury. Celem akcji było kształtowanie i promowanie właściwych postaw sprzyjających trosce o środowisko, rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan naszych lasów i ograniczenie ich wyrębu
z przeznaczeniem na produkcję papierów i wyrobów papierowych. W zbiórce wzięło udział
24 uczniów klas I-VIII. Do akcji włączyli się tradycyjnie rodzice i pracownicy Zespołu Szkół w Małaszewiczach wraz z panią dyrektor i wicedyrektor. W tym roku szkolnym zebraliśmy w sumie 1100 kg makulatury. Uczniowie, którzy przynieśli najwięcej surowców wtórnych otrzymają w najbliższym czasie pamiątkowe dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy zbiórki uwagi pozytywne. Zebrana makulatura trafi do recyklingu, dzięki temu zmniejszy się wycinka drzew, zaoszczędzimy wodę, prąd i ograniczymy ilość wysypisk. Fundusze ze zbiórki zostaną przeznaczone na cele charytatywne oraz potrzeby Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkim uczestnikom DZIĘKUJEMY za udział w zbiórce i zachęcamy do udziału w kolejnej zbiórce.

Samorząd Uczniowski

 

 

Lista uczestników akcji:

1. Gabriela Kurkowiak kl. VI- 212 kg

2. Julia Michalak kl. III -167 kg

3. Piotr Rakalski kl. IV b – 118 kg

4. Antoni Wawryszuk kl. III- 76 kg

5. Jan Szelest kl. III- 50 kg

6. Katarzyna Pucer kl. VIII a- 50 kg

7. Adam Semeniuk kl. VIII a -46 kg

8. Zofia Mroczek kl. III– 30 kg

9. Natan Piasecki kl. VIIIa- 30 kg

10. Fabian Piasecki kl. III– 30 kg

11. Krzysztof Zbaracki kl. I- 15 kg

12. Marcel Zbaracki kl. IVb – 15 kg

13. Weronika Grom kl. VI- 15 kg

14. Jakub Grom kl. III- 15 kg

15. Izabela Pomorska kl. II– 10 kg

16. Ignacy Olszanka kl. II- 10 kg

17. Hanna Moroz kl. II- 10 kg

18. Szymon Moroz kl. VIIIb- 10 kg

19. Julia Knigawka kl. IVa- 8 kg

20. Kinga Głowacka kl. III- 7 kg

21. Paweł Mularewicz kl. III- 7 kg

22. Jakub Kijuk kl. IVb- 5 kg

23. Katarzyna Bojarska kl. VI- 5 kg

24. Tobiasz Andrzejczuk kl. V- 5 kg

Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe” - to temat spotkania profilaktyczno – edukacyjnego naszych uczniów oraz przedszkolaków z funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Terespolu – asp. szt. Januszem Drygulskim, który 11 stycznia 2023r. wygłosił w naszej szkole pouczającą prelekcję na temat podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Celem spotkania było uświadomienie uczniom niebezpiecznych dla życia sytuacji,
w których mogą się znaleźć podczas zimowego wypoczynku.

Funkcjonariusz omówił z dziećmi zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegał przed samodzielnym wchodzeniem  na zamarznięte zbiorniki wodne, organizowaniem kuligów za pojazdami mechanicznymi, mówił o niebezpieczeństwie zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni, Policjant przypomniał również obowiązujące przepisy ruchu drogowego, akcentując jak ważne jest ich przestrzeganie.

 Dzieci zostały poinformowane o konieczności noszenia różnego rodzaju elementów odblaskowych, które szczególnie w okresie zimowym zwiększają bezpieczeństwo pieszych na drodze.

Innym istotnym tematem pogadanki z dziećmi i młodzieżą szkolną było właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się z numerami alarmowymi oraz zachowanie bezpieczeństwa  podczas korzystania z Internetu.
Dziękujemy za poświęcony czas i cenne rady.  

Pedagog szkolny

Elżbieta Suszczyńska