1 klasa, Podręcznik „ Poznaję Boży świat„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

2 klasa, Podręcznik „ Odkrywam królestwo Boże„ Autorzy; ks dr Mielnicki, wyd. Jedność

3 klasa, Podręcznik; Zeszyt ćwiczeń „ Poznaję Jezusa„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

4 klasa, Podręcznik ; Zeszyt ćwiczeń „ Odkrywam życie z Jezusem„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

5 klasa, Podręcznik ;Zeszyt ćwiczeń „ Szczęśliwi, którzy szukają prawdy„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

6 klasa, Podręcznik; Zeszyt ćwiczeń „ Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno„Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

7 klasa, Podręcznik; Zeszyt ćwiczeń „ Szczęśliwi, którzy czynią dobro„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

8 klasa, Podręcznik; Zeszyt ćwiczeń „ Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość„ Autorzy; ks. dr K. Mielnicki, wyd. Jedność

Podręczniki do języka rosyjskiego na rok szkolny 2024/2025

Kl. IV

Stupieni. Język rosyjski. Klasa 4. Podręcznik z płytą CD dla szkoły podstawowej.
Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik , wyd. WSIP.

 

Kl. V

Stupieni. Język rosyjski. Klasa 5. Podręcznik z płytą CD dla szkoły podstawowej.
Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik , wyd. WSIP.

 

Kl. VI

Stupieni. Język rosyjski. Klasa 6. Podręcznik z płytą CD dla szkoły podstawowej.
Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik , wyd. WSIP.

  

Uwaga! Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do języka rosyjskiego dla kl. VII  i VIII są finansowane ze środków MEN.

ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNY ROK SZKOLNY

21 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024. W uroczystości wzięli udział: Pan Krzysztof Iwaniuk - Wójt Gminy Terespol, Pani Justyna Kalinka– Inspektor do Spraw Oświaty w Urzędzie Gminy Terespol, Ksiądz Proboszcz Andrzej Wolanin, Pani Anna Borowińska-Komor Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani wicedyrektor Elżbieta Brodacka, wychowawcy klas, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie. 

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia nagród Wójta Gminy Terespol uczniom, którzy uzyskali najwyższe średnie w szkole – Weronice Grom z kl. VII oraz Jakubowi Grom, Janowi Szelest i Zofii Mroczek z kl. IV.

Następnie były łzy wzruszenia, kwiaty, upominki, słowa podziękowania.  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Wójt Gminy Terespol, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – pani Dorota Tarkowska, Rada Rodzicówi Samorząd Uczniowski pożegnali odchodzące na zasłużoną emeryturę nauczycielki: Panią Elżbietę Kijuk i Panią Danutę Płotnicką. W dalszej części uroczystości przedstawiono sukcesy oraz wyniki klasyfikacji uczniów kl. I-VII. Wręczono dyplomy i nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w naucei zachowaniu oraz uczniom ze stuprocentową frekwencją, a także Listy Gratulacyjne rodzicom. Doceniono również uczniów zaangażowanych w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, wzorowych czytelników, najlepszych sportowców. 54 uczniów otrzymało dyplomy „Rycerza Wolontariatu”. Wychowawcy wręczyli podziękowania rodzicom zaangażowanym w pracę na rzecz klasy i szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznego Pani Dorota Tarkowska wyraziła swoją wdzięczność czwórce rodziców za bezinteresowną pomoc w dowożeniu i organizacji zawodów sportowych. Słowa podziękowania skierowane zostały również do Pana Jarosława Kijuka, który przez cały rok szkolny wspierał placówkę w zakresie funkcjonowania urządzeń usprawniających codzienną pracę. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor, która podziękowała za kolejny wspólny rok wytężonej pracy i życzyła wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji i wielu niezapomnianych wrażeń oraz zaprosiła na spotkania z wychowawcami klas.