Liczne grono naszych uczniów wzięło udział w VIII edycji Konkursu „Wiedzy o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego”, którego celem było poznawanie i popularyzowanie wiadomości na temat życia i twórczości pisarza. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski oraz szkół noszących imię pisarza.

Z przyjemnością informujemy, że I miejsce w konkursie zajęła Weronika Grom – uczennica klasy IV, natomiast wyróżnienie otrzymał Adrian Jarzyna z klasy VIIa.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.           

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!

   W tym wyjątkowym roku szkolnym ósmoklasiści postanowili zrezygnować z tradycyjnego balu na rzecz ogniska integracyjnego. Dzięki współpracy z rodzicami zorganizowano piesze wycieczki do Podolanki. Dnia 17.06.2021r. klasa VIIIb wraz z wychowawcą p. Ewą Stawską oraz wicedyrektor p. Elżbietą Brodacką wyruszyła do hubertówki. Dnia 22.06.2021r. miało miejsce ognisko integracyjne klasy VIIIa. Pogoda i humor młodzieży dopisały. Już w czasie drogi rozbrzmiewały słowa znanych harcerskich piosenek. Swojej klasie wtórowała wychowawczyni p. Małgorzata Patrejko. Spotkania ósmoklasistów przebiegały w radosnej i ciepłej atmosferze. Stały się okazją do zaciśnięcia więzi między uczniami. Młodzież większość czasu spędziła na rozmowach o przeszłości i teraźniejszości. Nie zabrakło też okazji do snucia planów i dyskusji o przyszłości. Rodzice obu klas zadbali o atrakcje. Uczniowie posilili się pieczonymi nad ogniskiem kiełbaskami. Mogli skosztować pysznych domowych wypieków.

Nic dziwnego, ż trudno było zakończyć tak miłe spotkania.

Wracających  do szkoły uczniów nie opuszczał dobry humor, wkoło bowiem unosił się już delikatny zapach wakacji.

 

Zdjęcia

"Do każdego dziecka i do każdego człowieka można trafić i można go zapalić do pracy nad sobą, jeżeli samemu pokaże się dobrą robotę, wysłucha innych a tego czego się nie wie doczyta..."                                                                                                        

~M.R.Kopmeyer

            Po długich oczekiwaniach, w dniu 17 czerwca 2021 roku, 26 uczniów Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego Małaszewiczach zostało przyjętych do szkolnej społeczności. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Na ślubowanie przybyli: Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, dyr. Szkoły Katarzyna Krawczyk, w-ce dyr. Elżbieta Brodacka, Przedstawiciel Rady Rodziców oraz liczne grono rodziców.

Pierwszoklasiści odświętnie ubrani z niecierpliwością oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości-pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny. Krokiem poloneza pojawili się wśród zaproszonych gości prezentując swoje rytmiczno-taneczne umiejętności. Program słowno- muzyczny, który zaprezentowali pokazał umiejętności recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Zaprezentowane utwory wykonane przez dzieci tematycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania świata. Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami. W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Mimo stresu związanego z pierwszym publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem oraz rekwizytami użytymi w programie. Udowodniły, że są gotowe stać się stuprocentowymi uczniami, a obecność Wójta Gminy i władz szkoły dodała dodatkowej wagi tej uroczystości. Następnie dyrektor Szkoły Katarzyna Krawczyk dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej. Twarze pierwszaków zdradzały ogromne przejęcie, jednak najbardziej wzruszeni byli rodzice. Na zakończenie nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć, upominków.

            Gdy emocje już ostygły wyruszyliśmy na wspólna wycieczkę do parku linowego w Serpelicach. Razem z rodzicami pokonywaliśmy trasę linową, uczestniczyliśmy w wielu konkursach sprawnościowych i umysłowych A na koniec przy wspólnym ognisku każdy upiekł sobie kiełbaskę.

Lekko zmęczeni ale bardzo szczęśliwi wróciliśmy do domu.

„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” to konkurs z 10 letnią tradycją, największy pod względem ilości uczestników, organizowany przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, pod honorowym Patronatem Prezydenta RP - Andrzeja Dudy i wielu innych instytucji.

Bardzo cieszy, że spośród około 900 nadesłanych prac III miejscem został nagrodzony esej uczennicy Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego  w Małaszewiczach pt. „Mój bohater – mjr Hieronim Dekutowski”.

            Organizatorzy w dniach 20 -21 czerwca 2021 r. przygotowali laureatom konkursu i ich opiekunom udział w dwudniowym zgrupowaniu zakończonym ceremonią wręczenia nagród w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie. W pierwszym dniu odbywał się marsz Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego pomysłodawcą i twórcą jest prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego - Karol Wołek.

Szlak obejmował miejsca upamiętnienia żołnierzy i członków polskiego podziemia niepodległościowego takie jak: Zamek Lubelski, centrum Lublina, Majdanek oraz inne miejscowości wokół, czyli Piaski, Krzesimów i Nowogród.

Laureaci odwiedzili wiele miejsc pamięci, oddali cześć zapalając znicze przy pomniku sierż. Józefa Franczaka ps. “Laluś”, przy bunkrze kpt. Zdzisława Brońskiego ps. “Uskok” oraz przy pozostałościach centralnego obozu pracy w Krzesimowie, nazywanego  obecnie   „Doliną Krzyży”. W tym szczególnym miejscu uczestnicy marszu oddali hołd zamęczonym i pomordowanym, rozwijając wzdłuż zbudowanego przez nich muru 100 metrową biało-czerwoną flagę.

Drugiego dnia odbyło się wręczenie pamiątkowych nagród i dyplomów z udziałem wielu znamienitych gości, z 94 letnim kpt. Longin Rozwadowskim ps. “Wilk”, żołnierzem  AK, NSZ oraz WiN i  Lubelskim Kuratorem Oświaty – p. Teresą  Misiuk.

 Pani Kurator i kapitan Longin Rozwadowski wręczyli laureatom w kategorii esej dyplomy i wspaniałe nagrody, kierując do nich, ich rodziców   i nauczycieli  wiele ciepłych słów.

Gratulacje!

Wakacje to czas korzystania z uroków lata. Aby były one bezpieczne zaprosiliśmy do naszej szkoły pracownika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Terespolu – asp. szt. Janusza Drygulskiego, który 18 czerwca 2021r. wygłosił pouczającą prelekcję na temat bezpiecznych sposobów spędzania wakacji.

W spotkaniu podzielonym na grupy  uczestniczyli uczniowie klas I-III,  IV- VI, VII – VIII, oraz nasi najmłodsi milusińscy z grup przedszkolnych.

Pan policjant omówił zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i przypomniał także zebranym zasady właściwego wypoczynku nad wodą, w lesie, w domu. W przystępny sposób omówił zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz jak należy poruszać się po chodniku, prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jeździć rowerem, jak również podróżować samochodem. Szczególną uwagę zwrócił na obowiązek noszenia przez pieszych po zmroku elementów odblaskowych lub kamizelek. Innym istotnym tematem pogadanki z dziećmi i młodzieżą szkolną było właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się z numerami alarmowymi i zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali dużo pytań oraz dzielili się doświadczeniami. Spotkanie przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpieczeństwa wśród dzieci. Dziękujemy za poświęcony czas i cenne rady.

Pedagog szkolny

Elżbieta  Suszczyńska