Audiobooki lektur i klasyki literatury, publikacje, artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami:
Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe
W obu kolekcjach znalazło się łącznie 212 publikacji, do których dostęp dla uczniów i nauczycieli jest darmowy i nie wymaga logowania w serwisie. Wszystkie publikacje dostępne są online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Lektury prezentowane w POLONIE mają warstwę tekstową pozwalającą na pełnotekstowe przeszukiwanie ich treści.

Zachęcamy do korzystania!

24 stycznia br. Gminne Centrum Kultury w Kobylanach ogłosiło wyniki VIII Powiatowego Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek (on-line).

Jury, powołane przez Dyrektora GCK w Kobylanach, w składzie:

Andrzej Maziejuk – przewodniczący

Marta Daniluk – członek

Jakub Gdela – członek

oceniało wykonawców według następujących kryteriów: walory głosowe, własna interpretacja kolęd i pastorałek, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.

W grudniu nasza szkoła przystąpiła do akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki „Razem na Święta”. Akcję koordynowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu.

W III edycji akcji uczestniczyło ponad 12000 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju. Inicjatywa miała na celu zachęcenie uczniów do działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie przedświątecznym. Celem przedsięwzięcia była zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

W ramach akcji uczniowie naszej szkoły:

- Wykonali stroiki świąteczne i ozdoby choinkowe dla swoich najbliższych, sąsiadów, osób starszych.

- Wysłali kartki świąteczne nauczycielom emerytom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom.

- Zorganizowali akcje: „Mikołaj w dobie koronawirusa” oraz „Przyjacielskie gesty”.

- Zebrali artykuły papiernicze i przekazali je uczniom z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu.

- Przekazali własnoręcznie wykonany karmnik dla ptaków emerytowanemu dyrektorowi naszej szkoły.

Uczniowie i nauczyciele swoimi działaniami udowodnili, że pomagać można niezależnie od okoliczności. Dziękujemy za tak liczny udział w akcji i serce okazane drugiej osobie!

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego).

Szczegółowe informacje związane z powrotem do szkoły, rodzice uczniów klas I-III otrzymają 15.01.2021 r (piątek) w godzinach popołudniowych poprzez dziennik elektroniczny.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie.

12 stycznia br. opublikowane zostały wyniki drugiego etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów szkół podstawowych – część 1.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczeń klasy VIII a – Marek Grom zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego języka rosyjskiego.

Serdecznie gratulujemy Markowi i życzymy uzyskania tytułu laureata!

Podziękowania składamy również nauczycielowi języka rosyjskiego – p. Annie Wołosiuk, która przygotowywała ucznia do konkursu.

Etap wojewódzki konkursu odbędzie się 23.02.2021 r.

O uzyskanych wynikach w konkursach (biologicznym, chemicznym i języka angielskiego) zainteresowani uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani poprzez dziennik elektroniczny.

            Wyniki pozostałych konkursów (historycznego i matematycznego) zostaną opublikowane na stronie LSCDN w Białej Podlaskiej 19.01.2021 r.