Wszystko, czym jest i czym się chlubi ludzki świat, stoi na matematyce”

Stanisław Lem

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2024

Znamy już wyniki tegorocznej edycji konkursu, który podsumowaliśmy 28 maja 2024 r. Z wielką radością informujemy, że

uczeń kl. III Antoni Knigawka

uzyskał wyróżnienie

w kategorii: Maluch klasa 3 szkoły podstawowej.

Gratulujemy sukcesu!.

W poszczególnych kategoriach wysokie wyniki osiągnęli również:

kategoria: Beniamin klasa 5 szkoły podstawowej

- Marcel Zbaracki

- Piotr Litwiniuk

- Jakub Kozłowski

- Antoni Pytka

kategoria: Beniamin klasa 6 szkoły podstawowej

- Maria Pietraszkiewicz

- Bartosz Naumiuk.

W konkursie wzięli udział ponadto następujący uczniowie:

Krzysztof Zbaracki kl. II, Izabela Pomorska kl. III, Szymon Sobieszczuk kl. III, Ignacy Olszanka kl. III, Kinga Głowacka kl. IV , Kacper Lewczuk kl. IV, Szymon Kupisz kl. IV, Zuzanna Mularska kl. V, Kacper Kuśmierczyk kl. V, Jakub Kaliszuk kl. V, Michał Antoniuk kl. V.

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom (również tym, którym w tym roku nie udało się uzyskać wymarzonego wyniku) i zapraszamy za rok.

Szkolny Koordynator Konkursu

Dnia 24 maja 2024 r. o godz. 9:00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach odbyło się podsumowanie VIII Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej. Pomysłodawcami i organizatorami tej uroczystości byli nauczyciele języków obcych: p. I. Markowska, p. J. Moroz i p. A. Wołosiuk oraz p. dyrektor K. Krawczyk. W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu, Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach oraz Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Konkurs przeprowadzony został stacjonarnie i polegał na wykonaniu dowolnej piosenki w języku angielskim lub rosyjskim.

Jury w składzie:

Pan Anna Sylwesiuk (pracownik GOPS w Terespolu) – przewodniczący

Pani Magdalena Romaniuk (pracownik GCK w Kobylanach) – członek

Pani Agnieszka Gałązka (nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach) –członek

przyznało nagrody w kategorii wiekowej klas IV-VIII.

Sponsorem nagród była Gmina Terespol oraz Wydawnictwo Macmillan, którym z całego serca Dziękujemy!!!

Laureatami VIII Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej zostali:

I miejsceJulia Panasiuk ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach;

II miejsce – Aleksandra Duda z Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach;

III miejsce – Kamil Szot z Zespołu Placówek Oświatowych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Podczas gali finałowej wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk pani dyrektor K. Krawczyk pamiątkowe dyplomy i nagrody, a nauczyciele języków obcych oraz członkowie jury podziękowanie za wkład pracy włożony w przygotowanie i podsumowanie konkursu.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy za rok!

 

I. Markowska

J. Moroz

A. Wołosiuk

Konkurs z języka angielskiego skierowany był do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych w Gminie Terespol. Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowania językiem angielskim ale także motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo oraz stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur gramatycznych, słownictwa oraz rozumienia tekstów pisanych. Pierwszy etap konkursu odbył się 24 kwietnia 2024 roku w naszej szkole. Został przeprowadzony test klasyfikacyjny w którym wzięli udział uczniowie klasy VI: Maria Józefczuk i Maria Pietraszkiewicz, oraz uczniowie klasy VII: Krzysztof Iwaniuk, Michał Niczyporuk i Tomasz Wójcik. Do drugiego etapu zakwalifikowało się trzech uczniów: Maria Pietraszkiewicz kl.VI, Krzysztof Iwaniuk kl.VII oraz Michał Niczyporuk kl.VII. Uczniowie Ci dzielnie reprezentowali naszą szkołę 22 maja 2024r. na finałowym teście w SP im. J.U. Niemcewicza w Neplach. Mamy się czym chwalić, Michał Niczyporuk zdobył tytuł Mistrza Angielskiego „Master of English”! Uczeń klasy VII otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe.

I. Markowska

Wodząc palcem po klasowej mapie Polski i zaznaczając miejsca już zwiedzone siódmoklasiści zaplanowali kolejny wyjazd. 20 maja wybrali się pod opieką p. wicedyrektor Elżbiety Brodackiej, swojej wychowawczyni i p. pilot Agnieszki Ptasińskiej, na krótką wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Program wyjazdu łączył w sobie zagadnienia historyczno- geograficzne z integracją zespołu klasowego.

Pierwszym zwiedzanym obiektem był odrestaurowany Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim. Kolejnym punktem zamek w Janowcu i spotkanie z panią przewodnik, która opowiedziała wiele ciekawostek związanych z historią zamku i okolic. Po wędrówce korytarzami zamku czekały atrakcje stworzone przez naturę. Wąwóz Korzeniowy Dół, w którym korzenie zwisają, podpierają je niby kolumny lub osłaniają jak kraty.

Po spokojnej wędrówce wśród zieleni przyszedł czas na podziwianie pięknej panoramy miasta, jednak aby to było możliwe należało wspiąć się na Górę Trzech Krzyży. W bardzo szybkim tempie, trudnym podejściem wszyscy dotarli na szczyt, widok zrekompensował włożony wysiłek. Na górze był czas na wytchnienie, kolejne zdjęcia, a następnie szybkie zejście na dół, spokojny spacer wśród pięknych kamieniczek rynku i czas na zakup kazimierskich kogutów.

Ostatnim punktem programu był rejs statkiem w górę rzeki. Pogoda była łaskawa słoneczko radośnie przypiekało, Wisła leniwie płynęła i tak uczniowie dotarli do niespodzianki przygotowanej przez panią pilot.

Program wycieczki dobiegł końca. Droga powrotna minęła spokojnie i szybko, w Małaszewiczach już czekali stęsknieni rodzice.

Małgorzata Sowa

 

9 maja 2024 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do Nadleśnictwa Chotyłów. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: p.M. Mikołajczak, p.E. Kijuk, p. E. Suszczyńska, p. G. Wróblewska i p. A. Sołoducha. Po przybyciu na miejsce spotkaliśmy się z panią leśnik, która zaprosiła nas na początku do Muzeum Leśnego. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z rolą jaką pełni leśniczy w środowisku leśnym, pogłębienie wiadomości na temat zwierząt żyjących w naszych lasach, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka oraz kształtowanie postawy proekologicznej. Dzieci miały możliwość oglądania licznych eksponatów oraz tablic edukacyjnych: gablot z owadami występującymi w naszych lasach, eksponaty ptaków czy przyrządy używane przy pracach leśnych, stare dokumenty, czy licznie zgromadzone zrzuty wielu gatunków. Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi.
Następnie udaliśmy się na ścieżkę edukacyjną, gdzie mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą lasów, drzew i zwierząt. Ścieżka edukacyjna położona jest w miejscowości Zalutyń, w obrębie leśnictwa Kłoda, a rozpoczyna się przy leśniczówce, ok. 2 km od Chotyłowa. Trasa liczy ok. 2 km i tworzy pętlę. Prowadzi po interesującym terenie lasów gospodarczych do zielonej klasy Barwinek. Znajdują się na niej przystanki z tablicami edukacyjnymi. Ścieżka wyposażona jest ponadto w ławki, kosze na śmieci.
Dzieci po zajęciach przyrodniczych w terenie udały się z niecierpliwością do Zielonej klasy Barwinek. Jest to obiekt ogólnie dostępny, zaopatrzony w stoły z zadaszeniem oraz miejscem przeznaczonym do gier i zabaw. Posiada także palenisko z rusztem. Tutaj piekliśmy kiełbaski przy ognisku. Były pyszne. Po spożyciu był czas na gry i zabawy.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci. Dziękujemy za spotkanie i mile spędzony czas!!

Maria Mikołajczak