Miło nam poinformować, że o TYTUŁ LAUREATA W WOJEWÓDZIM KONKURSIE „POLONISTA ROKU 2021” zawalczą:

W kategorii klas III-IV:

 1. 1. Maria Józefczuk, klasa III
 2. 2. Karolina Wysokińska, klasa III
 3. 3. Krystian Jarmoluk, klasa IV

W kategorii klas V-VI:

 1. 1. Karolina Chochowska, klasa VIa
 2. 2. Urszula Kuśmierczyk, klasa VIb
 3. 3. Ewa Małachowicz, klasa VIa
 4. 4. Karolina Ozon, klasa VIb
 5. 5. Paulina Rubach, klasa VIa

Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowały: p. Elżbieta Kijuk, p. Małgorzata Patrejko, p. Ilona Wysokińska.

Organizatorem konkursu jest ZSO nr 4 w Białej Podlaskiej – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej, Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA W KOLEJNYM ETAPIE KONKURSU!

Grupa nauczycieli naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym uczestniczyła w projekcie „Lekcja: Enter”, którego celem było umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych oraz aktywnych metod nauczania na lekcjach. Misją projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze lepszego wykorzystywania nowych technologii, e- zasobów oraz aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia wspomoże nauczycieli w codziennej pracy, zwłaszcza podczas nauczania on-line oraz uatrakcyjni proces nauczania – uczenia się.

W ramach zajęć świetlicowych zachęcamy do wykonania własnoręcznie pisanek wielkanocnych. A to propozycja wykonania.

DZIEŃ WIOSNY on-line 

W tym roku pierwszy Dzień kalendarzowej Wiosny był wyjątkowy ponieważ odbył się on-line. Obchody tego święta ze względu na próbne egzaminy ósmoklasistów zostały podzielone na dwa dni. W piątek, 19 marca 2021 r. Wiosnę witały klasy IV-VII, zaś w poniedziałek 22 marca 2021 r. klasy I-III. Zarówno wychowawcy, jak
i nauczyciele przedmiotów stanęli na wysokości zadania i przygotowali ciekawe zajęcia podczas, których wykorzystali nowoczesne techniki nauczania.

            Uczniowie klasy III pod czujnym okiem p. E. Kijuk rozwiązywali zagadki o Wiośnie, wykonywali pracę plastyczną na podstawie reprodukcji obrazu Józefa Chełmońskiego  „Wiosna” oraz wypisywali z wiersza Natalii Usenko „Pobudka” oznaki Wiosny.

            Pani M. Mikołajczak do przekazania wiedzy uczniom klasy IIA  na temat wiosennych kwiatów wykorzystała e-podręcznik oraz film edukacyjny „W poszukiwaniu wiosny”. Drugoklasiści witali Wiosnę śpiewając piosenkę „Kle, kle boćku,  kle, kle”.

            Klasa IIB z wychowawczynią p. G. Wróblewską układała i rozwiązywała „Wiosenne zagadki” i wykonywała pracę plastyczną „wiosenny kwiat w pudełku po jajkach”. Dużo radości sprawiła uczniom zabawa słowna „ Prawda czy fałsz” - określanie zdań oraz opis wiosenny na podstawie prawdziwych zdań.

            Do wspólnego świętowania pierwszego Dnia Wiosny z inicjatywy p. A. Sołoducha aktywnie włączyli się również rodzice uczniów kl. I, którzy pomogli swoim pociechom wykonać piękne Marzanny. Dziękujemy!

            Na zajęciach języka rosyjskiego z p. A. Wołosiuk uczniowie kl. I-III i VII oglądali film o historii powstania Maslenicy- święta pożegnania zimy i przywitania wiosny, słuchali rosyjskich piosenek i wykonywali kukłę, którą wg tradycji spala się w ostatni dzień tego święta.

            Na lekcji języka angielskiego w klasach młodszych oraz w klasie VB p. J. Moroz również przywitała Wiosnę.

            Kl. IV wspólnie z p. M. Sowa oglądała  na godzinie wychowawczej film edukacyjny Edu Kredka- „Oznaki wiosny” i rozmawiała na temat zwiastunów wiosny. Wychowawczyni apelowała do uczniów o ochronę przyrody.

            Uczniowie kl. VIA opowiadali swojej wychowawczyni o zaobserwowanych
w najbliższym otoczeniu oznakach Wiosny oraz tradycjach związanych z pierwszym Dniem Wiosny.

            Pani A. Borowik wiedzę przyrodniczą uczniów kl. IV, VIA, VIB i VII B sprawdzała poprzez rozwiązywanie quizów i krzyżówek o tematyce wiosennej. Uczniowie na lekcji biologii poznawali kwiaty kwitnące wiosną oraz nazywali ptaki wędrowne i osiadłe. Rozpoznawali płazy i gady, które po zimowej hibernacji rozpoczynają swoją aktywność. Zadania dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

            Samorząd Uczniowski również przyłączył się do wspólnego świętowania  tego wyjątkowego dnia.  Tym razem ogłosił akcję on-line, która polegała na przygotowaniu przebrania wiosennego (kl. I-III) i odszukaniu w lesie lub ogrodzie oznak Wiosny (kl. IV-VIII). Za udział w wydarzeniu uczniowie otrzymali uwagi pozytywne.

            Zachęcamy do obejrzenia Marzann, Maslenic, przebrań wiosennych oraz fotografii
z oznakami Wiosny, które wykonali nasi uczniowie.

                                                                                                          Samorząd Uczniowski

Informujemy, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.
W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach, doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach, jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:
•    od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),
•    od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).
Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:
1)    81 747 35 26
2)    500 303 388
3)    509 731 851
4)    81 5341010
5)    815853106
6)    82 5664110
Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach
   
   
   Image1.jpg
                                  
    Ulotka Szkoły                                       
   
 • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

 

                                                                                                                                         

 

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Wincentego Witosa                                                     w Leśnej Podlaskiej

                                     

https://drive.google.com/drive/folders/1rrNybz5M66vK5A37DHMBomTo-Uztzu-a

 

 • IV LO im. S. Staszica w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2021/2022

 

Planowane profile w roku szkolnym 2021/2022

 •  Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu

https://youtu.be/qn8kisHVAec

https://youtu.be/wAY1GeHB4CY