27 maja br. uczniowie klas I-IV uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „Poznajemy Laboratorium Krajowej Administracji Skarbowej” prowadzonych przez funkcjonariuszy i pracownika Laboratorium Celnego w Koroszczynie, którzy przybliżyli zawód funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej, zapoznali ze specyfiką pracy w laboratorium, a także zorganizowali warsztaty pokazowe.

Uczniowie próbowali swoich sił w roli małych chemików – aktywnie uczestniczyli w wielu ciekawych doświadczeniach, podczas których obserwowaliśmy, m. in. jak zabarwia się woda na różne kolory pod wpływem odczynników chemicznych, znikający styropian czy dmuchanie balonów z użyciem octu i sody.

Eksperymenty spotkały się z entuzjazmem, wzbudziły w uczniach ciekawość i oswoiły z nieznanymi dotąd zjawiskami. Wzbogaciły ich o nowe doświadczenia i wiadomości, rozwinęły kreatywność oraz zainteresowanie otaczającym światem.

Nasi „mali laboranci” otrzymali pamiątkowe dyplomy za aktywny udział w przeprowadzaniu doświadczeń chemicznych oraz nieco słodkości.

Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Służby Celno – Skarbowej: ekspertom –

p. Katarzynie Żukowskiej i p. Katarzynie Przygockiej oraz specjaliście – p. Magdalenie Martyniuk za profesjonalizm i zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia.

 

Nasza szkoła została

PARTNEREM

KAMPANII SPOŁECZNEJ #przytuldziecko!

Misją kampanii jest poprawa jakości życia dzieci poprzez zwiększanie świadomości na temat rozwoju dzieci i korelacji pomiędzy przytulaniem, dotykiem, bliskością, obecnością, a rozwojem.

By przeżyć, trzeba nam czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, trzeba ośmiu. By się rozwijać – dwunastu”.

- Virginia Satir

 

 

 

 

#PRZYTULDZIECKO, bo...

... po prostu je kochasz!

Inne korzyści płynące z przytulania.

PRZYTUL DZIECKO, bo:

Więcej na stronie http://przytuldziecko.pl/

18 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Rzeczycy w związku z obchodami Dnia Patrona odbyły się konkursy plastyczne. Adresowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski oraz szkół noszących imię pisarza. Ich celem była popularyzacja twórczości Kornela Makuszyńskiego.

Konkursy przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII.

W konkursie plastycznym dla klas I-III „Ilustrujemy książki Kornela Makuszyńskiego” wzięło udział 10 uczestników z sześciu szkół. W tym roku zadaniem uczestników było narysowanie ołówkiem portretu Koziołka Matołka.

Komisja konkursowa na podstawie analizy prac przyznała I miejsce Hannie Moroz – uczennicy klasy I.

W kategorii klas IV-VIII miał miejsce Konkurs „Wiedzy o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego”, do którego przystąpiło 12 uczniów z 6 szkół. Zadaniem uczestników było wykonanie ołówkiem, kredkami lub węglem portretu Kornela Makuszyńskiego.

W tej kategorii wyróżnienie zdobyła Urszula Kuśmierczyk – klasa VIIb.

W konkursie wzięła również udział Karolina Ozon z kl. VIIb.

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy drobne upominki.

Serdecznie gratulujemy uczennicom, ich rodzicom i nauczycielom: p. Elżbiecie Kijuk i p. Ewie Stawskiej.

19 maja br. odbyła się wycieczka do Białegostoku w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Poznaj Polskę”. W wycieczce wzięło udział 29 uczniów z klasy I i III.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Białostockim Teatrze Lalek. Uczniowie oglądali spektakl teatralny pt. ,,Sen nocy miłości” wg Williama Shakespeare'a. To szekspirowskie przedstawienie zadziwiło nas swoją magią. Gra świateł, zjawiska dźwiękowe uświetniły odbiór sztuki. Wielu uczniom tak bardzo spodobała się sztuka, że bili brawo stojąc.

Po obejrzeniu spektaklu udaliśmy się do Piwnicy Lalek. Tutaj mogliśmy spotkać tych wszystkich bohaterów, którzy wystąpili w repertuarze Białostockiego Teatru Lalek. Najstarsze lalki pochodzą z lat 60. XX wieku. Nie brakuje tu kostiumów i całych fragmentów dekoracji. To istny labirynt, po którym można krążyć, oddawać się wspomnieniom, ale też rozkoszować się istnymi dziełami sztuki autorstwa najwybitniejszych scenografów teatru lalek drugiej połowy XX wieku i współczesności. Dużym zainteresowaniem cieszyły się różne kukiełki. Dzieci wykonywały zdjęcia.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Pałacu Branickich, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczniowie wzbogacili swoja wiedzę historyczną. Była to ,,żywa lekcja historii”. Dowiedzieliśmy się, że miejsce to jest pamiątką po rodzie Branickich i nazywane jest rezydencją Branickich lub Wersalem Podlaskim. Pan przewodnik bardzo ciekawie przybliżył nam zasługi rodu Branickich dla Białegostoku i zainteresował nas tajemnicami, jakie kryje w sobie to miejsce.

Historia Pałacu Branickich jest bardzo ciekawa. Pierwotnie, w XVI wieku pałac był zamkiem obronnym wybudowanym przez rodzinę Wiesiołowskich – ówczesnych właścicieli Białegostoku. Największy rozkwit pałacu i ogrodów otaczających rezydencję przypadł w okresie panowania rodu Branickich w Białymstoku. W latach 90. XVII w. Stefan Mikołaj Branicki rozpoczął przebudowę zamku na barokowy pałac. Jego syn – Jan Klemens Branicki kontynuował rozbudowę rezydencji jeszcze przez pięćdziesiąt lat. W tym czasie zarówno pałac, piękne ogrody wokół, jak i samo miasto Białystok nabrały tak pięknego charakteru, że miejsce to okrzyknięto mianem Wersalu Polskiego. Historia niesie ze sobą i okresy rozkwitu, i upadku. Tak było też w przypadku rezydencji Branickich. Po śmierci Jana Klemensa Branickiego pałac został sprzedany i w czasie zaborów miał być Letnią Rezydencją Carów, jednak założono w nim Instytut Panien Szlacheckich, co spowodowało, że pałac utracił swój rezydencjonalny charakter. Dziś w Pałacu siedzibę swą ma rektorat Uniwersytetu Medycznego, a miasto sukcesywnie prowadzi prace renowacyjne na terenie Rezydencji Branickich.

W prawym skrzydle Pałacu Branickich zwiedziliśmy Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, w którym znajdują się eksponaty związane z aptekarstwem na Podlasiu.

Po kupieniu pamiątek udaliśmy się do pięknie ukwieconego ogrodu pałacowego. Dowiedzieliśmy się, że piętrowy podział terenu wokół pałacu na ogrody Górny i Dolny powstał w końcu XVII wieku i jest widoczny do dziś. Część górna ogrodu ma kształt regularnego czworoboku i styka się bezpośrednio z pałacem. Jest to ogród francuski, charakteryzujący się licznymi fontannami i klombami. Nieco inaczej prezentuje się część angielska parku – altanki, pawilony, promenady, bulwary ozdobione pomnikami, posągami, sadzawkami. Piękna majowa pogoda sprawiła, że czuliśmy się tutaj jak w raju. Wykonaliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Kolejną niezapomnianą atrakcją dla dzieci okazała się wizyta w Epicentrum. Przez godzinę dzieci mogły uczyć się poprzez zabawę i doświadczenie w pięciu obszarach tematycznych: Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium Małego Odkrywcy.

W drodze na obiad zobaczyliśmy kościół pw. Chrystusa Króla i św. Rocha, po czym wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Dzięki wycieczce uczniowie mieli możliwość lepszego zintegrowania się po okresie pandemii i zdalnej nauki. Każda podróż kształci i uczy czegoś nowego. Mieliśmy możliwość poznania malowniczego Podlasia oraz poznaliśmy dzieje i zabytki Białegostoku. Oglądając spektakl teatralny staliśmy się bardziej wrażliwi na piękno żywego słowa.

Wycieczka była udana.

Opiekunami wycieczki byli: p. Maria Mikołajczak, p. Elżbieta Kijuk oraz rodzic - p. Krzysztof Antoniuk.

Koszt całkowity wycieczki: 6250,00 zł

Kwota wsparcia finansowego ze środków MEiN: 5000,00 zł

Kwota wkładu własnego: 1250,00 zł