8 kwietnia br. uczniowie klasy VII wzięli udział w spotkaniu w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” Akcję honorowym patronatem objął Minister Edukacji i Nauki. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom ryzyka związanego z niekontrolowanym korzystaniem przez dzieci i młodzież z gier oraz wskazanie zagrożeń wynikających z nielegalnego hazardu, takich jak: uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne. Nieświadomi zagrożenia młodzi ludzie często traktują hazard w sieci jako niewinną formę rozrywki, dlatego profilaktyka takich zachowań jest niezwykle istotna.
Prelegenci: mł. asp. Mariusz Wasilczuk i starszy kontroler skarbowy Ireneusz Sawtyruk, przedstawili młodzieży specyfikę zadań Służby Celno – Skarbowej. Opowiedzieli o jej roli w obronie granicy, o przeciwdziałaniu przemytowi i ochronie rynku przed napływem szkodliwych i niebezpiecznych towarów.
Młodzież miała okazję do zadawania pytań i weryfikacji własnych wyobrażeń dotyczących pracy w służbach mundurowych.

W dniu 27 marca 2024 r. w naszej szkole odbył się  Apel Wielkanocny. Uczennice klasy szóstej, witając wszystkich zebranych, wprowadziły w świąteczny nastrój całą społeczność szkolno - przedszkolną.

Uczniowie klasy trzeciej pod opieką p. Elżbiety Kijuk przedstawili inscenizację nawiązującą do staropolskich tradycji i zwyczajów związanych z Wielkim Postem i Wielkanocą - najważniejszym świętem chrześcijańskim. Piękne stroje wykonawców, rekwizyty i dekoracja wykonana przez p. Alicję Sołoducha, dodały uroku całemu przedstawieniu.

Pani dyrektor podziękowała młodym artystom oraz nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz złożyła życzenia świąteczne.

Apel był okazją do podsumowania konkursów, które odbyły się w ostatnim czasie: Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego „Wyobraźnia ukryta w pisance”, Ogólnopolskiego Konkursu „ Józef Ignacy Kraszewski wzorem dla współczesnego człowieka” oraz szkolnego konkursu z języka angielskiego „MASTER OF ENGLISH SPEELLING”.

Na zakończenie życzenia wielkanocne złożyła całej społeczności szkolnej  p. Anna Borowińska – Komor – Przewodnicząca Rady Rodziców.

                    

 

                                                Justyna Szkodzińska

                                                Ewa Stawska

W naszej szkole dnia 24.01.2024 w III klasie i 28.03.2024 w klasach IV-VII odbył się konkurs MASTER OF ENGLISH SPELLING.

Celem tego konkursu było:

— pobudzenie aktywności uczniów szkoły
— poszerzenie wiadomości uczniów z zakresu ortografii języka angielskiego
— poszerzenie zakresu słownictwa uczestników konkursu
— stworzenie uczniom możliwości wykazania się na forum klasy i szkoły oraz nabrania pewności siebie.


Organizatorem konkursu była nauczycielka:

  1. Izabela Markowska

Konkurs organizowany był w dwóch przedziałach klasowych, klasa III oraz IV-VII. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością słownictwa z zakresu  „życie towarzyskie”. Uczestnicy zgłaszali chęć udziału po czym otrzymywali obowiązujący zakres materiału. Konkurs odbył się w dwóch etapach, po pierwszym pisemnym etapie pozostało trzech/czterech uczestników, którzy walczyli o trzy pierwsze miejsca literując wylosowane wyrazy. Prace pisemne oraz literowanie oceniane były przez komisję w składzie:

1.Izabela Markowska 

2.Danuta Płotnicka 

Komisja  w swojej ocenie uwzględniała poprawne przetłumaczenie słowa lub wyrażenia, pisownię oraz słowne przeliterowanie wyrazu w języku angielskim. Dyplomy oraz nagrody zostały wręczone na apelu Wielkanocnym, dziękujemy wydawnictwu Macmillan za nagrody. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

Klasa III

Miejsce I 

 Ignacy Olszanka

Miejsce II 

Hanna Moroz

Miejsce III 

Antoni Kingawka

 

Klasy IV-VII

Miejsce I

Zofia Mroczek ( kl. IV)

Miejsce II

Szymon Semeniuk (kl. IV)

Miejsce III

Maria Pietraszkiewicz (kl. VI)

Nasi uczniowie i wychowankowie przedszkola wzięli udział w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego „Wyobraźnia ukryta w pisance”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie. Celem konkursu jest promowanie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie ich kreatywności, umiejętności plastycznych oraz pielęgnowanie tradycji Świąt Wielkanocnych. W tegorocznej edycji na konkurs wpłynęły 537 prace z 72 placówek edukacyjnych: szkół i przedszkoli z województwa lubelskiego. Wszystkie pisanki były niepowtarzalne, niezwykle pomysłowe, wykonane różnymi technikami plastycznymi. W ocenie prac konkursowych ważna była nie tylko oryginalność czy estetyka wykonania, ale przede wszystkim samodzielność tworzenia pisanek. Komisja konkursowa przyznała tytuł LAUREATA 41 uczestnikom konkursu, w gronie których znaleźli się nasi uczniowie:

Magdalena Litwiniuk, kl. Ia – opiekun: p. Eleonora Litwiniuk, p. Alicja Sołoducha

Piotr Litwiniuk, kl. V – opiekun: p. Eleonora Litwiniuk, p. Ewa Stawska

Sandra Jarzyna, kl. VI - opiekun: p. Ewa Stawska

Weronika Grom, kl. VII – opiekun: p. Ewa Stawska

Serdecznie gratulujemy LAUREATOM!

Dziękujemy wszystkim wychowankom przedszkola i uczniom, którzy podjęli trud wykonania niepowtarzalnej pisanki wielkanocnej.

Dziękujemy również Rodzicom i Nauczycielom, którzy motywowali swoich podopiecznych do wykonania wspaniałych prac.