10 maja 2022 r. gościliśmy w naszej szkole Grupę Artystyczną „Rekonstrukto”, która jak sama o sobie pisze „dawne przybliża dzieje”. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas I – VIII. Panowie w czasie pokazu historycznego „Życie i kultura w średniowieczu” zaprezentowali uczniom między innymi:

- przegląd ekwipunku i uzbrojenia

- narzędzia tortur

- bogatą kolekcję broni i rekwizytów historycznych.

Pokazom towarzyszyła narracja ukazująca modę i obyczaje rycerskie. Byliśmy świadkami pasowania na rycerza. Grupa Rekonstrukto zapoznała uczniów ze średniowiecznym prawem i karami.  Niektórzy mogli się przekonać, jak były one dotkliwe. Uczestnicy w czasie pokazu mieli możliwość osobistego zapoznania się z rekwizytami. Była to żywa lekcja historii, która w interesujący i zabawny sposób przybliżyła realia epoki średniowiecza.

W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Wód Polskich „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizował dla szkół podstawowych konkurs plastyczny „Jak oszczędzać wodę?”

Celem konkursu było:

- Kształtowanie i rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci.

- Upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania wody.

- Zachęcenie do kreatywnego myślenia i szukania sposobów na oszczędzanie wody.

- Zachęcenie do poszerzenia wiedzy w zakresie proekologicznym.

- Zachęcanie i angażowanie dzieci do prac twórczych.

- Rozwijanie umiejętności plastycznych.           

Do Organizatora wpłynęło 290 prac z ponad 80 szkół. Wszystkie prace były ciekawe, barwne, wykonane różnymi technikami, wielu uczniów wykazało ogromną wyobraźnię i pomysłowość.

Komisja konkursowa oceniała prace w dwóch kategoriach:

- w kategorii wiekowej klas I-III;

- w kategorii wiekowej klas IV-VIII.

Podczas oceny prac Komisja brała pod uwagę: zgodność z tematem i celami konkursu, atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy, twórcze i nowatorskie podejście do zagadnienia.

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienie Sandrze Jarzyna – uczennicy klasy IV.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W konkursie wzięli również udział:

Jakub Grom, Samuel Redzik, Jan Szelest, Antoni Wawryszuk, Klaudia Wysokińska (klasa II), Oliwia Ostapiuk, Antoni Pytka (klasa IIIa), Karolina Wysokińska (klasa IV), Weronika Grom (klasa V), Karolina Chochowska, Alicja Hołownia, Magdalena Niczyporuk (klasa VIIa), Weronika Beniuk, Adrian Jarzyna, Klaudia Mocko (klasa VIIIa).

Koordynatorem konkursu była p. Anna Borowik.

Majowe święta uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. 231 lat temu – 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Od 1768 r. Rzeczpospolita Obojga Narodów znajdowała się w zależności politycznej od Imperium Rosyjskiego, które dodatkowo gwarantowało niezmienność polskiego ustroju. Przyczyniało się to do słabości zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej państwa. Jednak znalazła się w kraju grupa mądrych Polaków, która chciała zreformować kraj. Owocem ich działalności było opracowanie nowoczesnej jak na owe czasy konstytucji. Z okazji 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji w naszej szkole 29 kwietnia 2022 r. odbyła się uroczysta akademia.  Uczniowie klasy III a oraz VII a prezentowali swoje zdolności wokalne i recytatorskie. Nauczycielem odpowiedzialnym za zorganizowanie uroczystości była pani Maria Mikołajczak. Hasło przewodnie towarzyszące występowi brzmiało; ,,Wolność, Naród, Ojczyzna”. Nawiązywało do trudnej sytuacji wojennej rozgrywającej się na Ukrainie. Na wstępie został odśpiewany hymn narodowy, a następnie odbyła się część  artystyczna wzbogacona prezentacją multimedialną dotyczącą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po występie wszyscy uczniowie nagrodzili artystów gromkimi brawami. Pani dyrektor Katarzyna Krawczyk podziękowała za przygotowanie apelu i zaprosiła uczniów do udziału w uroczystym pochodzie ulicami Małaszewicz. Ponadto wręczyła nagrody zwycięzcom różnych konkursów.

                                                                       M. Mikołajczak

W dniach 4-5 maja 2022r. klasa III b pod opieką p. Grażyny Wróblewskiej i p. Elżbiety Suszczyńskiej przebywała na zielonej szkole w Serpelicach. Była to prawdziwa szkoła przetrwania. Dla większości było to pierwsze samodzielne ,,nocowanie” poza domem. Wszyscy doskonale się spisali  i wykazali się samodzielnością i odpowiedzialnością. W trakcie dwudniowego pobytu, Szkoła Przetrwania ,,As” w Serpelicach zaplanowała wiele atrakcyjnych zajęć m.in. z zakresu strzelectwa, terenoznawstwa,  wspinaczki, przyrody i  fizyki. Dzieci uczyły się rozniecać ogień krzesiwem, posługiwać się wykrywaczem metali, wiosłować.. . Najlepszą atrakcją okazał się  zjazd na linie nad rzeką  i rejs po Bugu łodzią Wikingów. W trakcie zajęć dzieci doskonaliły szereg swoich sprawności, uczyły się samodzielności, współpracy zespołowej  oraz radzenia sobie  w sytuacji ekstremalnej.  Wszystkie zajęcia odbywały się pod okiem  instruktorów  i formie  dobrej zabawy. Ten wyjazd okazał się  wspaniałym sprawdzianem , który wszyscy zaliczyli celująco.

                                                                              G.Wróblewska

7 kwietnia 2022 r. odbyło się oficjalne zakończenie III edycji trzyetapowego ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Informatycznego InstaLogik 2021/22. Honorowym Patronem Konkursu jest Minister Edukacji i Nauki oraz Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat programowania. Konkurs realizowany był w całości on-line.

W pierwszym etapie III edycji konkursu wzięła udział trójka uczniów z klasy VIII a: Szymon Naumiuk, Maksymilian Panas i Michał Wowczeniuk Cała trójka spisała się bardzo dobrze i zakwalifikowała się do drugiego etapu. Maksymilian i Michał uzyskali również kwalifikację do trzeciego finałowego etapu konkursu, podczas którego osiągnęli bardzo dobre wyniki.

Michał Wowczeniuk

 uzyskał drugi wynik w powiecie bialskim

oraz  tytuł „FINALISTY NA SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM w kategorii klas 8 SP

Maksymilian Panas

uzyskał trzeci wynik w województwie lubelskim

 oraz tytuł „LAUREATA III MIEJSCA NA SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM

w kategorii klas 8 SP”.

Podsumowanie konkursu w szkole miało miejsce 29 kwietnia 2022 r.

Gratulujemy naszym reprezentantom wysokich wyników. Życzymy dalszego zaangażowania i osiągania sukcesów w kolejnych latach.