Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 15 lutego nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do końca lutego br. uczą się zdalnie.

Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą nr 353/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. przyznał  szesnastu zawodnikom stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego.

Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy VIII b Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach – Bartosz Krzyżanowski.

Bartek podczas rozegranych w Nowy Tomyślu Mistrzostw Polski Młodzików w podnoszeniu ciężarów wywalczył brązowy medal w rwaniu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.