OGÓLNOPOLSKI   KONKURS  EDUKACYJNY  DLA  SZKÓŁ
„Działamy z imPETem My, działajcie także i Wy”

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu Działajmy z impetem. O zwycięstwie decyduje liczba oddanych głosów. Głosowanie jest już rozpoczęte i trwać będzie do 7 grudnia do godz. 12.00. Prosimy o głosowanie na naszą szkołę. Dziennie można oddać jeden głos z każdego  urządzenia. Aby zagłosować należy wejść na stronę: dzialajzimpetem, wybrać zakładkę: głosuj na swoją szkołę, odszukać szkołę wpisując nazwę lub miejscowość, oddać głos poprzez wpisanie adresu email i potwierdzenie głosu w odebranej wiadomości.


 Zasady głosowania
1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia.
2. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.
3. Celem potwierdzenia głosowania należy aktywować link przesłany na indywidualny adres email podany podczas głosowania.
4. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia a w szczególności: a. zmienianie adresów IP; b. korzystanie z fikcyjnych kont e-mail; c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.
5. Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play. Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb. 5
6. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w punkcie 4 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z Konkursu.
7. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 powyżej już po wręczeniu nagrody danej osobie, osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego wartości tej nagrody.

Bardzo prosimy o głosowanie na naszą szkołę i zachęcenie do tego znajomych

WODA WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

                                 

 

Terminy przeprowadzenia diagnozy

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

/egzamin próbny/

w naszej szkole :

 język polski - 21 listopada 2018 r., godz. 9.00

 matematyka - 22 listopada 2018 r., godz. 9.00

 język obcy nowożytny - 23 listopada 2018 r., godz. 9.00

                    

Z przyjemnością informujemy, że dwoje uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:

Konkurs biologiczny – Czech Emilia, klasa VIII

nauczyciel przygotowujący: p. Anna Borowik

Konkurs języka rosyjskiego – Grom Marek, klasa VI a

nauczyciel przygotowujący: p. Anna Wołosiuk

Uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przygotowującym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursów.

II etap konkursów przedmiotowych odbędzie się na terenie szkoły w następujących terminach:

konkurs biologiczny – 20.11.2018, godz. 9.00

konkurs języka rosyjskiego – 29.11.2018, godz.9.00

Zapraszamy  klasy V –VIII na niezwykłą lekcję tolerancji i nie tylko… pod hasłem

Jestem wolny, mam przewagę…

 „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek” – spotkanie
            z Chorążym Polskiej Reprezentacji Paraolimpijskiej

w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach prowadzonych przez trenerów z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki

Data realizacji – 14, 15, 16 listopad 2018r.