17 grudnia w Janowie Podlaskim odbyła się V Gala Kultury Powiatu Bialskiego, podczas której podsumowano najważniejsze wydarzenia kulturalne minionego roku. Podczas uroczystości przyznano wyróżnienia i nagrody oraz podziękowano osobom i instytucjom działającym na terenie powiatu, promującym działania związane z szeroko rozumianą aktywizacją kulturalną mieszkańców.

Wśród instytucji, które otrzymały PODZIĘKOWANIE z rąk Starosty Bialskiego – Pana Mariusza Filipiuka, znalazł się Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach.

Składam serdeczne podziękowanie nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy aktywnie włączyli się w obchody Roku Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim. To dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się nam zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć, służących przede wszystkim promowaniu bogactwa kulturowego, zwyczajów i tradycji, ale również integracji społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Dyrektor Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach – Katarzyna Krawczyk

Podzielić się opłatkiem, 

powiedz mi, co to znaczy? 

To dobrze życzyć innym

I wszystko im przebaczyć.

Przy wigilijnym stole    

niech obcy gość zasiądzie.

W twoim rodzinnym kole – 

przy opłatku, kolędzie.

[Mieczysława Buczkówna, „Przy Wigilii"]

W czwartek 19 grudnia 2019 r. podczas apelu bożonarodzeniowego zostały wręczone nagrody klasom, które najładniej udekorowały drzewko bożonarodzeniowe znajdujące się w ich sali lekcyjnej. Konkurs został ogłoszony przez Samorząd Uczniowski i miał na celu m in.

-przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji przystrajania drzewka związanego
ze Świętami Bożego Narodzenia.

-zainteresowanie i zmobilizowanie uczestników do samodzielnego tworzenia tradycyjnych ozdób,

-zintegrowanie uczniów i nauczycieli w tworzeniu tradycyjnej choinki.

Zadaniem uczestników konkursu było udekorowanie klasowej choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami bożonarodzeniowymi. Ważne było, aby wszyscy uczniowie danej klasy brali udział w zadaniu, tak, by efekt końcowy – stworzenie w klasie przedświątecznej atmosfery – był zasługą całego zespołu klasowego.

Jury w składzie p. G. Wróblewska- nauczyciel klas I-III, G. Wowczeniuk – z-ca przewodniczącego SU i p. A. Wołosiuk – opiekun SU i nauczyciel klas VI- VIII oceniając drzewka brało pod uwagę:

  • zgodność ozdób z tradycją (w zakresie formy i surowców);
  • sposób udekorowania choinki ;
  • staranność wykonania;                                   
  • estetykę;
  • pracochłonność.

W miniony weekend w Zambrowie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski International Budo Kai Karate Kyokushin. Uczeń klasy VIa Maksymilian Panas zajął w nich III miejsce i otrzymał pamiątkowy puchar i dyplom. Mistrzostwa skupiły dużą ilość zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w kilkunastu kategoriach wiekowych i wagowych. W Mistrzostwach wystartowało około 300 uczestników z Polski i Wietnamu. Walki były ciężkie i emocjonujące.

To kolejne zwycięstwo Maksa w Mistrzostwach Polski. W zeszłym roku Maksymilian zajął również jedno z czołowych miejsc.

Serdecznie gratulujemy doskonałej sprawności fizycznej i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                                

A. Wołosiuk