W dniach 18,19 i 20 grudnia 2018 roku w naszej szkole zostanie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty.

18.12.2018 – język polski, godz. 9.00 (120 minut)

19.12.2018 – matematyka, godz. 9.00 (100 minut)

20.12.2018 – język angielski, język rosyjski, godz. 9.00 (90 minut)

Po egzaminie próbnym lekcje odbywają się wg planu.

Uczniów obowiązuje strój galowy!

POWODZENIA!

14 listopada w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Norwida

w Białej Podlaskiej odbył się Wielki Konkurs Języka Angielskiego, przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII z całego powiatu bialskiego.

28.11.2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji konkursu „CZYSTA ZIEMIA”.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, a zwłaszcza ochrona najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy VI a – Marek Grom zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego.

Serdecznie gratulujemy Markowi i życzymy uzyskania tytułu laureata!

Podziękowania składamy również nauczycielowi przygotowującemu – p. Annie Wołosiuk.

Etap wojewódzki konkursu odbędzie się 01.03.2019 roku w Lublinie.

W ramach realizacji innowacji ,,Poznajemy zawody’’  

11 grudnia 2018 klasa II udała się na wycieczkę do Filii Urzędu Pocztowego w Małaszewiczach.

Uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca urzędnika pocztowego.

O tym, jakie usługi świadczą urzędy p

ocztowe opowiedziała pani Basia Kozakiewicz- pracownik Urzędu Pocztowego.

Można wysłać paczki, listy, przesyłki, karty okolicznościowe i pieniądze. Należy jednak wypełnić odpowiednie druki i formularze. W urzędzie pocztowym można także wypłacać gotówkę i odbierać różne świadczenia –renty, emerytury itp…

Dzieci zaopatrzyły się w świąteczne kartki, które po powrocie do szkoły  zaadresowały i wyślą   najbliższym.

Była to ciekawa i pouczająca wizyta.

Małgorzata Kaliszuk

Wzorem lat ubiegłych, (tradycyjnie już), klasa VI B dzień 6 grudnia spędziła na wyjeździe do Białej Podlaskiej. Na początek uczniowie pod opieką wychowawczyni i pedagoga szkolnego odwiedzili LASER CASTLE. Tam nastąpił podział klasy na dwie grupy. Pierwsza grupa stoczyła rozgrywkę w systemie każdy na każdego, druga grupa podzieliła się na dwa zespoły, które rozpoczęły rywalizację w swoich bazach po przeciwległych stronach areny. Zarówno pierwsza jak i druga grupa miała możliwość doskonalenia swojej zręczności i celności. Ogrom wrażeń, jakich dostarczyły rozgrywki, widoczny był w rumieńcach wymalowanych na twarzach uczestników zabawy.