Drodzy rodzice - serdecznie zapraszamy do zbiórki elektrośmieci. Włączając się w akcję, dzieci wspierają szkołę! W tym roku szkolnym szkoła przystąpiła do Akcji "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz prawidłowości gospodarowania odpadami. 

Termin akcji: 25.03.2019 - 12.04.2019 r.

Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! 

11 kwietnia 2019 roku (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami:

- godz. 16.00 – zebranie ogólne (sala gimnastyczna);

- bezpośrednio po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania klasowe, a następnie konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach informuje że nauczyciele i pracownicy placówki nie przystępują do zapowiadanego na 08.04.2019 roku strajku.

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny to święto szczególne w uczniowskim kalendarzu. To popularny Dzień Wagarowicza, w którym celebrujemy odejście zimy i witamy Wiosnę, niekoniecznie siedząc w szkolnych ławach. W tym roku był to dzień wyjątkowy ponieważ opierał się na naszych polskich tradycjach ludowych. Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu członków Samorządu Uczniowskiego, jego opiekunów i nauczycieli (organizatorów) harmonogram obfitował w wydarzenia związane z polskim folklorem. Już o godz. 8.00 nauczyciele czytali uczniom klas I-VIII  piękne polskie legendy o Warsie i Sawie, Smoku Wawelskim, Kwiecie Paproci, Lechu Czechu i Rusie i innych postaciach historycznych. Na drugiej godzinie lekcyjnej klasy młodsze rozwiązywały zagadki o Wiośnie i pięknie ozdabiały gałązki, które później prezentowały na forum szkoły podczas głównych uroczystości. Klasy starsze natomiast rozwiązywały test sprawdzający ich wiedzę przyrodniczą, dzięki któremu dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy np. Jak się nazywa największy ssak?, Ile nóg ma stonoga? itp. Dużym zainteresowaniem cieszył się przygotowany przez uczniów klasy IVA E. Małachowicz, M. Niczyporuk i Sz. Holca.  

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola w pierwszym etapie rekrutacji znajduje się w holu przedszkolnym. Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 od 26.03.2019 r. godz. 10:00 do 28.03.2019 r. godz. 15:00 w sekretariacie szkoły. 

INFORMACJA ZAJAZD JĘDRULA

informuje, że

dnia 27.03.2019 r. w godz. 7:30 - 8:30

będzie możliwość dokonania wpłaty (gotówka/kartą płatniczą)

za posiłek u Pani intendentki w szkole. jest to ostateczny termin dokonania wpłaty. Jeżeli do końca miesiąca płatności nie zostaną uregulowane, uczeń od 01.04.2019 r. nie otrzyma posiłków.

Przypominamy, że płatność można dokonywać również w recepcji Zajazd Jędrula w godz. od 14.00 do 22.00 lub w kantorze Zajazd Jędrula (całodobowe) ul. 3go Maja 37a.

Od 01.04.2019 r. osoby korzystające z posiłków musza posiadać kartę obiadową.

Karta obiadowa dziecka będzie wydawana przy dokonywaniu wpłaty.