Przedmiot Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
Zajęcia zintegrowane

             
Historia i społeczeństwo              
WOS              
Zajęcia komputerowe/ Informatyka      
Język angielski          
Język polski      

 

 


     
Język rosyjski            
Matematyka                
Muzyka                
Plastyka        
Przyroda/Biologia        

 

     
Religia
Zajęcia techniczne          
Wychowanie fizyczne        
Wychowanie do życia w rodzinie              
Chemia                
Fizyka                
 Geografia                
Edukacja dla bezpieczeństwa