PrzedmiotKlasa 1Klasa 2Klasa 3
Klasa 4Klasa 5Klasa 6Klasa 7Klasa 8
Zajęcia zintegrowane

       
Historia i społeczeństwo       
WOS       
Zajęcia komputerowe/ Informatyka   
Język angielski     
Język polski   

 

 


   
Język rosyjski      
Matematyka        
Muzyka        
Plastyka    
Przyroda/Biologia    

 

   
Religia
Zajęcia techniczne     
Wychowanie fizyczne    
Wychowanie do życia w rodzinie       
Chemia        
Fizyka        
 Geografia        
Edukacja dla bezpieczeństwa