Dyrektor Zespołu  Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach informuje, że w związku ze zmianą harmonogramu egzaminu ósmoklasisty ustaloną  przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ustalone po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej to:

- 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego;

- 17 czerwca 2020 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty z matematyki;

- 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

 

UWAGA! – Terminy konsultacji  dla uczniów klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych nie ulegają  zmianie! Odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym od dnia 25.05.2020 r.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej  organizacji pracy szkoły uczniowie niezgłoszeni nie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach.

Terminy konsultacji online uczniowie ustalają bezpośrednio z nauczycielem. 

Przypominamy, że od 27 maja do 5 czerwca trwa rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych. Więcej informacji w sekretariacie pod numerem telefonu 503 044 412.