„Naród, który traci pamięć, traci sumienie” – Zbigniew Herbert

Pierwszego marca przywracamy pamięć o Żołnierzach Niezłomnych – czcimy czyny bohaterów, którzy po II wojnie światowej przeciwstawiali się narzuconej władzy komunistycznej. Ich heroiczna walka i niezłomna postawa były bezgranicznym poświęceniem dla Ojczyzny i obrony jej niepodległości.

Od kilku lat społeczność Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach włącza się w gminne obchody tego święta. W tym roku we współpracy z Gminą Terespol i Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach odbyła się V edycja „Konkursu historycznego o Żołnierzach Wyklętych – Bohaterach Niezłomnych – Przywróćmy ich czyny powszechnej pamięci”, którego inicjatorką jest Małgorzata Sowa – wieloletni nauczyciel historii. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół z terenu Gminy Terespol, którzy przygotowali prace w czterech kategoriach: plakat, komiks, praca literacka, prezentacja multimedialna. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury wyłoniła laureatów:

Kategoria: klasy I-V szkoły podstawowej (plakat):

I miejsce: Kacper Kuśmierczyk – ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

II miejsce: Zuzanna Mularska – ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

III miejsce: Sandra Jarzyna – ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

Kategoria: klasy VI-VIII szkoły podstawowej (komiks):

I miejsce: Ewa Małachowicz – ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

II miejsce: Ewa Zozula – SP im. J. U. Niemcewicza w Neplach

III miejsce: Piotr Zozula – SP im. J. U. Niemcewicza w Neplach

Wyróżnienie: Gabriela Kurkowiak - ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe (praca pisemna):

I miejsce: Paulina Wieczosek – ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

II miejsce: Julia Kowaluk – ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

III miejsce: Klaudiusz Balcerzak – ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe (prezentacja multimedialna):

I miejsce: Adam Ojer – ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Wyróżnienie: Franciszek Kość, Grzegorz Sobieszczuk, Michał Wowczeniuk, Rafał Czech (ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach).

Nagrody laureatom konkursu, ufundowane przez GCK w Kobylanach i IPN Oddział w Lublinie wręczyli: Zastępca wójta Gminy Terespol – Bogdan Daniluk, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Dorota Szelest i Dyrektor Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach – Katarzyna Krawczyk. Pamiątkowe dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

1 marca była również sprawowana eucharystia w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Małaszewiczach w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego i ich rodzin w podziękowaniu za świadectwo męstwa i przelaną krew. Następnie uczestnicy koła historycznego z  klasy VI oraz absolwenci Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego zaprezentowali niezwykle wymowny montaż słowno – muzyczny „Bo chcieli być wolni…”. Po występie głos zabrała Katarzyna Krawczyk, która zachęciła do refleksji nad pojęciem patriotyzmu oraz podziękowała: Małgorzacie Sowa – pomysłodawcy przedsięwzięcia, Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Wolaninowi za zaangażowanie i chęć współpracy, władzom samorządowym i oświatowym, społeczności szkolnej i lokalnej za udział w „żywej lekcji historii”. Zwieńczeniem uroczystości była wspólna modlitwa i zapalenie znicza pamięci przy tablicy podch. AK Witolda Romana Łacica ps. „Aleksander”. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego ksiądz Andrzej Wolanin odczytał przesłanie generała Janusza Brochwicza – Lewińskiego ps. „Gryf”: „Wolności nie otrzymuje się za darmo, wolność żąda ofiary. W czasie pokoju także wymaga cywilnego zaangażowania, ale pamiętać trzeba, że jest krucha, nie wolno myśleć, że będzie zawsze. Trzeba nieustannie być gotowym. Więc proszę Was: Pilnujcie Polski!”

17 lutego br. w muzeum w Romanowie odbyło się spotkanie podsumowujące ROK 2022, ustanowiony ROKIEM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W POWIECIE BIALSKIM. W 2022 roku przypadła dwieście dziesiąta rocznica urodzin pisarza oraz sześćdziesiąta rocznica powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. W tym czasie zarówno w muzeum, jak i na terenie powiatu bialskiego podjęto szereg ciekawych inicjatyw i działań, których celem było upamiętnienie pisarza, jego twórczości i działalności. Wśród instytucji, które otrzymały podziękowanie od władz powiatu, znalazł się Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się nam zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć. Podziękowania należą się nauczycielom, uczniom i rodzicom za wkład pracy i podjęte działania, związane z jednym z najwybitniejszych polskich twórców, który wpisał się w dzieje literatury polskiej i europejskiej.

 

14 lutego 2023 r. obchodziliśmy w naszej szkole Walentynki. Jest to wyjątkowy dzień do wyrażania sympatii i przyjaźni. Dzień ten wpisał się już na stałe w harmonogram szkolnych imprez i uroczystości. Każdego roku staramy się aby był wyjątkowy. Tradycyjnie Samorząd Uczniowski przygotował skrzynkę walentynkową do której uczniowie kl. I- VIII mogli wrzucać własnoręcznie przygotowane kartki - walentynki. Następnie walentynkowe listonoszki z kl. V, M. Józefczuk i W. Zientara dostarczały pocztę do adresatów. Nie zabrakło też wyrazów sympatii od Pani Dyrektor i uczniów dla nauczycieli, wychowawców i na odwrót. Wszyscy odbiorcy byli mile zaskoczeni. W dniu Świętego Walentego dominował kolor czerwony ponieważ uczniowie nie chcieli być odpytywani na ocenę, a szkolny korytarz i sale lekcyjne udekorowane były serduszkami. Tego dnia dużą popularnością cieszyła się przygotowana przez p. E. Stawską i jej wychowanków z kl. IVb walentynowa fotobudka, w której uczniowie mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z kolegą, koleżanką lub ulubionym nauczycielem. Wszystkim życzymy na co dzień dużo miłości i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tego wyjątkowego dnia.

Samorząd Uczniowski

W październiku 14 uczniów naszej szkoły zdecydowało się sprawdzić swoje umiejętności językowe i stanęło do konkursu z języka angielskiego Memory Master. Sprawdzał on ich wiedzę leksykalną określoną dla danej klasy i zgodną z podstawą programową, co stanowiło doskonałe utrwalenie przyswajanych na lekcjach treści. Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie mieli również możliwość nauki na specjanej, decykowanej konkursowi aplikacji. Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i świetnych wyników, w szczególności Urszuli Kuśmierczyk (kl. VIIIB) i Marii Pietraszkiewicz (kl. V), które zostały laureatkami III stopnia.

Życzymy powodzenia w nauce języka angielskiego i dlaszych sukcesów