16 czerwca br. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021.

Wręczenie pamiątkowych nagród i dyplomów odbyło się z udziałem Lubelskiego Kuratora Oświaty – p. Teresy Misiuk, która skierowała wiele ciepłych słów do laureatów, ich rodziców, nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów i dyrektorów szkół.

W uroczystości uczestniczył Marek Grom – uczeń klasy VIIIa – laureat konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego.

Wielkie gratulacje! Niech każdy wysiłek i zaangażowanie przynosi radość i satysfakcję!

Bardzo miło nam ogłosić wyniki tegorocznej Ligi Zadaniowej i pogratulować wyróżnienia

uczennicy klasy 8a

Katarzynie Sowa

w II edycji Lubelskiej Matematycznej Ligi Zadaniowej w kategorii klas 7, 8

w roku szkolnym 2020/2021.

Forma organizacji konkursu dostosowana była do warunków edukacji zdalnej poprzez platformę moodle. Uczestnicy zamieszczali w niej rozwiązania swoich prac, które później sprawdzane były przez komisję LMLZ.

W związku z trudnościami spowodowanymi pandemią podsumowanie konkursu przyjęło formę zdalną. Nagroda została przekazana laureatce konkursu 17 czerwca 2021 r. przez Panią Dyrektor Katarzynę Krawczyk.

            Lubelska Matematyczna Liga Zadaniowa popularyzuje matematykę przeprowadzając konkurs matematyczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu w domu zadań, podzielonych na trzy serie. W każdej serii uczniowie szkół podstawowych mają do rozwiązania pięć zadań.

           

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

           

W dniach 7-11 czerwca 2021 r. po raz kolejny została zorganizowana w naszej szkole  zbiórka makulatury. Jej celem było zachęcenie uczniów do selektywnego zbierania surowców wtórnych i dbanie o środowisko naturalne. Organizatorem akcji był Samorząd Uczniowski.  W zbiórce aktywny udział wzięli uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. W tym roku szkolnym zebraliśmy w sumie 1415,5 kg makulatury. Uczniowie, którzy przynieśli min. 5 kg  surowców wtórnych otrzymali uwagę pozytywną.  Zebrana makulatura trafi do recyklingu, dzięki temu zmniejszy się wycinka drzew, zaoszczędzimy wodę, prąd i ograniczymy ilość wysypisk. Fundusze ze zbiórki zostaną przeznaczone na cele charytatywne oraz potrzeby Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkim uczestnikom DZIĘKUJEMY za udział w zbiórce i zachęcamy do udziału w akcji za rok.

           

                                                                                                                                                                                                                                                                  Opiekunowie SU

„Trzymaj formę” – to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Program adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i ich rodziców.

Ze względu na pandemię, podejmowane działania były realizowane zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej i miały na celu:

- pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka;

- kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną;

- dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Szkolnym koordynatorem Programu była p. Dorota Tarkowska, która czuwała nad jego realizacją w szkole zgodnie z regulaminem.

Szanowni Państwo,

od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne. 

Kwestionariusz

Plakat dla rodziców

Plakat dla szkół

 Informacje dla szkół